Katalog

Pravilnik o obrazcih za obračun prispevkov za socialno varnost

| 12. 12. 2017

V Ur.l.RS, št. 56/17, je objavljen Pravilnik o obrazcih za obračun prispevkov za socialno varnost, ki določa vsebino obrazcev
za obračun prispevkov za socialno varnost za samozaposlene osebe in verske uslužbence, ki v RS opravljajo versko dejavnost v skladu s predpisi, ki urejajo versko svobodo, družbenike, kmete, ki so obvezno ali prostovoljno vključeni v obvezno socialno zavarovanje, osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic, osebe, ki so prostovoljno vključene v socialno zavarovanje, delodajalce, ki niso plačniki davka v skladu z 58. členom ZDavP-2, in zaposlene pri tujih delodajalcih.

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se za obračunska obdobja od 1. januarja
2018 dalje.
Vir: FURS

Kategorija: Aktualno iz OZS in OOZ Sežana, Novice


Jaz tebi!