Katalog

Register dejanskih lastnikov

| 12. 12. 2017

Na podlagi novembra lani uveljavljenega novega Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma, je
Slovenija vzpostavila REGISTER DEJANSKIH LASTNIKOV, ki bo dodatno pripomogel k zagotavljanju transparentnosti
lastniških struktur poslovnih subjektov.

Poslovni subjekti bodo v ta register začeli vpisovati podatke o dejanskih lastnikih z 19.11.2017, predvidoma 19.1.2018 –
pa bo register dostopen javnosti. Register dejanskih lastnikov bo zbirka podatkov o dejanskih lastnikih gospodarskih
družb (z izjemo enoosebnih d.o.o., samostojnih podjetnikov posameznikov in posameznikov, ki samostojno opravljajo dejavnost, ter neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov), zadrug, društev, zavodov, političnih strank, sindikatov, verskih
skupnosti ali drugih pravnih oseb ter tujih skladov, tujih ustanov ali podobnih pravnih subjektov tujega prava. Z vzpostavitvijo
registra bo zavezancem za izvajanje zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma omogočen dostop do podatkov o dejanskih lastnikih za namene izvajanja pregleda stranke ter za potrebe izvajanja pooblastil in nalog v zvezi s preprečevanjem in odkrivanjem pranja denarja in financiranja terorizma.

Register dejanskih lastnikov bo vzpostavil in vodil AJPES, deloma bo register javen. Podatki bodo dostopni tudi nadzornikom
in organom odkrivanja in pregona kaznivih dejanj.

V kolikor se dolžni ne bodo vpisali v omenjen register lahko sledijo denarne kazni od 6.000 do 60.000 EUR.

Kategorija: Aktualno iz OZS in OOZ Sežana, Novice


Jaz tebi!