Katalog

Vlada potrdila predlog zakona o spodbujanju razvoja turizma

| 12. 12. 2017

Vlada je potrdila besedilo predloga Zakona o spodbujanju razvoja turizma. Ta med drugim določa najvišji možni znesek turistične takse pri 2,50 evra, gostje pa bodo še dodatno plačali promocijsko takso. Zakon določa način načrtovanja in aktivnosti za izvajanje strategije razvoja turizma na državni ravni in za to potrebna sredstva. Med drugim uvaja nov vir sredstev za Slovensko turistično
organizacijo (STO), ki ostaja nosilka trženja in promocije celovite turistične ponudbe Slovenije.

Turistično takso določi občina in znaša do 2,50 evra. Gre za »pomembno povečanje « v primerjavi s sedanjo takso 1,265 evra. Z višjo turistično takso bodo občine med drugim lahko do neke mere regulirale število gostov na določeni destinaciji.

Promocijska taksa se medtem obračuna poleg turistične in znaša 25% zneska obračunane turistične takse. Če bo občina določila turistično takso v najvišjem možnem znesku, torej 2,50 evra, bo promocijska taksa znašala 0,625 evra. To pomeni, da bo gost ob plačilu stroška prenočevanja plačal obe taksi v skupni višini 3,125 evra.

Na gospodarskem ministrstvu pričakujejo, da se bo na ta način obseg sredstev za STO povečal za okoli 4,7 milijona evrov. Ta vir, za razliko od drugih možnih virov financiranja, ne bo predstavljal dodatne finančne obremenitve gospodarstva, saj bo to takso plačal gost hkrati s plačilom turistične takse oziroma storitve prenočevanja.

Dodatna finančna sredstva v ocenjeni skupni višini 6,9 milijona evrov letno, bodo za razvoj turizma pridobile tudi občine. Te z možnostjo večjega povišanja turistične takse prevzemajo tudi bistveno večjo obveznost za razvoj turizma na svojem območju. Predlog zakona sicer določa le najvišji možni znesek turistične takse, občine pa lahko določijo tudi nižjega.

V Sloveniji imamo 212 občin, 95 odstotkov obstoječe turistične takse pa trenutno plača 33 občin. Nekaj več kot 40 občin turistične takse sploh ne zaračunava.

Kategorija: Aktualno iz OZS in OOZ Sežana, Novice


Jaz tebi!