Katalog

Javni poziv delodajalcem za prijavo potreb po kadrovskih štipendijah v šolskem/študijskem letu 2018/2019

| 14. 12. 2017

Javni poziv je namenjen zbiranju potreb delodajalcev po kadrovskih štipendijah v šolskem/študijskem letu 2018/2019, s ciljem informiranja dijakov in študentov o vseh razpoložljivih kadrovskih štipendijah pred izbiro izobraževanja in jih usmeriti k vpisu na izobraževalne programe, ki so skladni s poklicnimi potrebami gospodarstva v regiji.

Potrebo po kadrovskih štipendijah lahko prijavi delodajalec s sedežem na območju Obalno-kraške regije, ki želi prvič podeliti kadrovsko štipendijo v šolskem/študijskem letu 2018/2019.
Prijava potreb po kadrovskih štipendijah ne zavezuje delodajalca h kasnejši prijavi na Javni razpis sofinanciranja kadrovskih štipendij delodajalcem v okviru REGIJSKE ŠTIPENDIJSKE SHEME OBALNO – KRAŠKE REGIJE za šolsko/študijsko leto 2018/2019, vendar pa je pogoj za prijavo.

Delodajalec oz. njegov pooblaščeni predstavnik prijavi potrebo po kadrovskih štipendijah tako, da izpolni Prilogo 1 – prijavni obrazec, ki je sestavni del tega javnega poziva in je objavljen na spletni strani Regionalnega razvojnega centra Koper – www.rrc-kp.si

Podpisan in žigosan prijavni obrazec s potrebo po kadrovskih štipendijah lahko delodajalec oz. njegov pooblaščeni predstavnik odda priporočeno po pošti na naslov: Regionalni razvojni center Koper, Ul. 15. maja 19, 6000 Koper ali pošlje skenirano prijavo na elektronski naslov: tina.matekovic@rrc-kp.si. Javni poziv je odprt do 31.1.2018 oz. do porabe sredstev.

 

Kategorija: Aktualno iz OZS in OOZ Sežana, Javni razpisi, Novice


Jaz tebi!