Katalog

Javni razpis “Sofinanciranje individualnih sejemskih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini- 2018”

| 14. 12. 2017

Namen javnega razpisa je uspešno uveljavljanje mikro, malih in srednjih podjetji (v nadaljevanju MSP) na tujih trgih ter zvišanje stopnje internacionalizacije podjetij.

Upravičeni stroški se uveljavljajo v obliki standardiziranega stroška na enoto (m2). Višina sofinanciranja udeležbe na individualnem sejemskem nastopu na mednarodnih sejmih v tujini znaša

5.313,06 € + 65,2 * X ;
X = velikost razstavnega prostora v kvadratnih metrih (m2)

Minimalna priznana velikost razstavnega prostora za sofinanciranje znaša 5 m2, maksimalna pa 120 m2.

V primeru standardiziranega stroška na enoto so vsi stroški ali del stroškov operacije povrnjeni na podlagi izračuna (formule), ki
upošteva velikost najetega razstavnega prostora ter so v skladu z vsemi vnaprej določenimi določbami o dejavnostih in/ali rezultatih, določenih v pogodbi o sofinanciranju.

Okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa, je 1.900.000,00EUR. Predvideno koriščenje sredstev po posameznem letu je: v letu 2018 = 1.600.000,00 EUR in v letu 2019 = 300.000,00 EUR.
Predvidena sta dva roka za oddajo vlog: 5. 1. 2018 in 15. 5. 2018.

Dodatne informacije v zvezi s pripravo prijave in pojasnila k razpisni dokumentaciji: indiv-sejmi2018@spiritslovenia.si
ali www.spiritslovenia.si/javni-razpisi-in-narocila.

Kategorija: Aktualno iz OZS in OOZ Sežana, Javni razpisi, Novice


Jaz tebi!