Katalog

20. razpis za vpis na mojsterske izpite

| 14. 12. 2017

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije skladno s 7. členom Pravilnika o mojstrskih izpitih (Uradni list RS, št. 101/2004) objavlja
razpis za opravljanje mojstrskega izpita za naslednje mojstrske nazive:

 • avtokleparski mojster / avtokleparska mojstrica
 • mojster avtomehanik mojstrica avtomehaničarka
 • frizerski mojster / frizerska mojstrica
 • mojster kozmetične nege / mojstrica kozmetične nege
 • mojster elektronik / mojstrica elektroničarka
 • mojster strojne mehanike / mojstrica strojne mehanike
 • mojster šivilja-krojač / mojstrica šivilja-krojač
 • mizarski mojster / mizarska mojstrica
 • tesarski mojster / tesarska mojstrica
 • zidarski mojster / zidarska mojstrica
 • mesarski mojster / mesarska mojstrica
 • mojster izdelovalec krznenih oblačil / mojstrica izdelovalka krznenih oblačil
 • mojster avtoelektrikar / mojstrica avtoelektričarka
 • mojster toplotne obdelave kovin / mojstrica toplotne obdelave kovin
 • mojster oblikovalec kovin / mojstrica oblikovalka kovin
 • orodjarski mojster orodjarska mojstrica
 • čevljarski mojster / čevljarska mojstrica
 • mojster preoblikovalec kovin / mojstrica preoblikovalka kovin
 • mojster vzdrževanja tekstilij mojstrica vzdrževanja tekstilij
 • mojster splošne elektromehanike / mojstrica splošne elektromehanike
 • mojster stavbni steklar / mojstrica stavbna steklarka
 • pekovski mojster / pekovska mojstrica
 • dimnikarski mojster / dimnikarska mojstrica
 • mojster strojnih instalacij mojstrica strojnih instalacij
 • urarski mojster / urarska mojstrica
 • mojster biromehanik / mojstrica biromehaničarka
 • slaščičarski mojster / slaščičarska mojstrica
 • mojster tapetnik in dekorater mojstrica tapetničarka in dekoraterka
 • elektroinštalaterski mojster / elektroinštalaterska mojstrica
 • mojster telekomunikacij / mojstrica telekomunikacij
 • slikopleskarski mojster / slikopleskarska mojstrica
 • fotografski mojster / fotografska mojstrica
 • mojster klepar-krovec / mojstrica kleparka-krovka
 • zlatarski mojster / zlatarska mojstrica
 • kamnoseški mojster / kamnoseška mojstrica
 • avtoličarski mojster / avtoličarska mojstrica
 • pečarski mojster / pečarska mojstrica
 • mojster polagalec keramičnih oblog / mojstrica polagalka keramičnih oblog
 • cvetličarski mojster /cvetličarska mojstrica
 • vrtnarski mojster /vrtnarska mojstrica
 • kuharski mojster / kuharska mojstrica
 • mojster strežbe / mojstrica strežbe
 • čebelarski mojster / čebelarska mojstrica

RAZPISNI ROK ZAČNE TEČI 08. JANUARJA 2018 IN TRAJA DO 31. DECEMBRA 2018.

Pogoji za opravljanje mojstrskega izpita 

V skladu z določili 28. člena Obrtnega zakona (Uradni list RS, št. 40/2004 – UPB 102/07) ima pravico do opravljanje mojstrskega izpita, kdor:

 • je pridobil srednjo poklicno izobrazbo in ima vsaj tri leta izkušenj na področju, na katerem želi opravljati mojstrski izpit,
 • je pridobil srednjo strokovno izobrazbo in ima vsaj dve leti izkušenj na področju, na katerem želi opravljati mojstrski izpit,
 • ima najmanj višjo strokovno izobrazbo in vsaj eno leto izkušenj na področju, na katerem želi opravljati mojstrski izpit.

Delovne izkušnje niso vezane na redno delovno razmerje, kandidat za pristop k mojstrskemu izpitu pa je dolžan obvezno k vlogi
priložiti potrdilo delodajalca oziroma delodajalcev, iz katerega bo razvidno obdobje pridobivanja izkušenj ter dela in naloge, ki jih
je kandidat pri njem opravljal.

Prijava k opravljanju mojstrskega izpita 
Pisne prijave za pristop k opravljanju mojstrskega izpita kandidati pošljejo skupaj z dokazili o izpolnjevanju pogojev in ostalo zahtevano dokumentacijo, na predpisanem obrazcu, ki ga dobijo na območnih obrtno-podjetniških zbornicah, Obrtno podjetniški zbornici Slovenije ali na http://www.ozs.si/Za%C4%8Dlane/Izobra%C5%BEevalnicenter/Mojstrskiizpiti/Razpis.aspx

Vlogo za pristop k mojstrskemu izpitu lahko kandidati od 8. januarja 2018 dalje pošljejo na Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije, Celovška cesta 71, 1000 Ljubljana, s pripisom ‘Mojstrski izpiti’ ali jo prinesejo osebno. Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije najkasneje v tridesetih dneh po vložitvi popolne prijave obvesti kandidata o izpolnjevanju pogojev za pristop k mojstrskemu izpitu z določitvijo pristopnega roka.

Prijavnina
Kandidat mora ob vložitvi prijave na razpis za opravljanje mojstrskega izpita poravnati prijavnino za opravljanje mojstrskega izpita, ki znaša 381,30 €. Dokončni obračun stroškov kandidati prejmejo skupaj z obvestilom o izpolnjevanju razpisnih pogojev.
Cenik mojstrskega izpita je za vsak naziv objavljen na spletni strani OZS ter na vseh območnih obrtno-podjetniških zbornicah.

Pristopni roki na 20. razpisu za mojstrske izpite
V okviru 20. razpisa sta določena dva pristopna roka in sicer: prvi pristopni rok je 06. marec 2018 (rok za oddajo popolnih vlog
je do 23. februarja 2018) drugi pristopni rok je 09. oktober 2018 (rok za oddajo popolnih vlog je do 28. septembra 2018).

Dodatne informacije
Vse dodatne informacije lahko kandidati dobijo na Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije, pri gospe Suzani Kljun, telefon 01/58
30 574, e-naslov: suzana.kljun@ozs.si.

Kategorija: Aktualno iz OZS in OOZ Sežana, Iz dela zbornice, Izobraževanje, Novice, Ugodnosti za člane


Jaz tebi!