Usposabljanje HACCP

| 6. 2. 2018

Usposabljanje HACCP- izobraževanje iz higiene živil, novosti na področju zakonodaje na področju živil in označevanja alergenov v prehrani  je namenjeno vsem zaposlenim, ki delajo z živili. Skladno z Uredbo 852/2004 ES morajo nosilci živilske dejavnosti zagotoviti, da:

  1. so osebe, ki so odgovorne za razvoj in vzdrževanje postopka ali postopkov, ki temeljijo na načelih HACCP ali za izvajanje ustreznih smernic, primerno usposobljene za uporabo načel HACCP in poznajo splošne obveznosti ter splošne in posebne higienske zahteve, ki izhajajo iz živilske zakonodaje ter urejajo področje, na katerem živilska dejavnost deluje;
  2. Nosilci živilske dejavnosti morajo zagotoviti, da nadzorujejo osebe, ki delajo z živili, jim dajejo navodila in jih usposobijo v zadevah higiene, skladno z zahtevnostjo njihovega dela.

Usposabljanje HACCP bo potekalo

v ponedeljek, 26. marca 2018, s pričetkom ob 9. uri, na OOZ Sežana.

Tokratno usposabljanje bo na željo članov – predstavnikov živilskih dejavnosti razširjeno na področju tematike – Deklariranje, označevanje in sledljivost ter traja predvidoma 3 ure.

KOTIZACIJA na udeleženca, ki vključuje udeležbo na posvetu, gradivo, postrežbo med odmorom znaša 60,00 EUR (+ DDV).

Za člane Območno obrtno-podjetniških zbornic in njihove zaposlene znaša 45,00 EUR (+ DDV); za člane Območno obrtno-podjetniške zbornice Sežana s poravnano članarino znaša cena 25,00 EUR (+ DDV). Po članski ceni (25,00 EUR) lahko član prijavi 1 osebo, vsako nadaljnjo osebo pa po ceni 35,00 EUR + DDV. Prijavite se preko spletne strani OOZ Sežana.

 

Izobraževanje izvajamo v okviru Programa za pospeševanje malega gospodarstva Občine Sežana, Divača, Hrpelje – Kozina in Komen.

INFORMACIJE IN PRIJAVE: Prosimo vas, da nas o udeležbi na posvetu obvestite do 22.3.2018. Kontaktna oseba je Klementina Križman, telefon: 05 620 28 50.

Tags:

Kategorija: Aktualno iz OZS in OOZ Sežana, Izobraževanje, Novice, Ugodnosti za člane


Jaz tebi!