Objavljen razpis štipendij za deficitarne poklice za šolsko leto 2018/2019

| 12. 2. 2018

Na spletni strani sklada je objavljen nov razpis za pridobitev štipendije za deficitarne poklice za prihajajoče šolsko leto 2018/2019. Po novem bodo
štipendijo za deficitarne poklice lahko prejeli tudi steklarji in steklarke.
V času, ko se mladi odločajo o izbiri poklica, jih zagotovo zanima, kakšne bodo potrebe na trgu dela, ko bodo iskali zaposlitev.
Za poklice gozdarja, mizarja, kamnoseka, tapetnika ipd. lahko pridobijo štipendijo za deficitarne poklice, ker so to deficitarni poklici, ki jih primanjkuje na trgu dela.
Štipendijo za deficitarne poklice bodo v šolskem letu 2018/2019 lahko pridobili dijaki, ki bodo v šolskem letu 2018/2019 prvič obiskovali 1. letnik srednjega poklicnega izobraževanja in se bodo izobraževali za naslednje poklice in pridobili višjo izobrazbo od že pridobljene:
1. kamnosek
2. mehatronik operater
3. izdelovalec kovinskih konstrukcij
4. inštalater strojnih inštalacij
5. oblikovalec kovin orodjar
6. elektrikar
7. avtokaroserist
8. pek
9. slaščičar
10. mesar
11. tapetnik
12. mizar
13. zidar
14. tesar
15. klepar-krovec
16. izvajalec suhomontažne gradnje
17. slikopleskar-črkoslikar
18. pečar-polagalec keramičnih oblog
19. gozdar
20. dimnikar
21. steklar

Dvojezični izobraževalni programi:
22. ekonomski tehnik (IS), ki se izvaja v italijanskem jeziku
23. mehatronik operater (DV), ki se izvaja v madžarskem jeziku
24. strojni tehnik (DV), ki se izvaja v madžarskem jeziku
25. kemijski tehnik (DV), ki se izvaja v madžarskem jeziku

Poklici so zapisani v nevtralni obliki in so mišljeni za oba spola.
Dijaki bodo vlogo lahko oddali šele od 15. 6. 2018 do vključno 20. 9. 2018. Podelili bomo do 1000 štipendij v višini 100 EUR mesečno. Štipendijo za deficitarne poklice bodo dijaki prejeli za celotno obdobje izobraževanja in jo bodo lahko prejemali hkrati z državno štipendijo.

Pomembne informacije:
– prejemanje štipendije za deficitarne poklice ne vpliva na višino otroškega dodatka;
– ravno tako ne vpliva na višino plačila dohodnine;
– dijak lahko istočasno prejema državno štipendijo in štipendijo za deficitarne poklice;
– v primeru, da dijak ponavlja isti letnik oz. ne izpolnjuje pogojev za napredovanje v višji letnik, lahko štipendijsko razmerje miruje, vendar ne več kot
eno leto.

Sredstva za letošnji razpis bodo zagotovljena iz Evropskega socialnega sklada in sredstev Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v višini 3.600.000,00 EUR.
Več informacij o razpisu najdete na spodnji povezavi:
http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/javni-razpis-za-dodelitev-stipendij–za-deficitarne-poklice-za-solsko-leto-
20182019-250-javni-ra/.

Kategorija: Aktualno iz OZS in OOZ Sežana, Javni razpisi, Novice


Jaz tebi!