Register nastanitvenih obratov

| 12. 2. 2018

AJPES je s 1. 12. 2017 vzpostavil Register nastanitvenih obratov (RNO) in nov sistem eTurizem za poročanje podatkov o gostih in prenočitvah iz knjige gostov.
Po novem sporočanje o gostih le prek spletnega portala AJPES in ne več ločeno Policiji, Statističnemu uradu Republike Slovenije in občinam. Izvajalci
nastanitvene dejavnosti bodo morali obstoječe objekte, v katerih gostom nudijo nastanitev, vpisati v RNO v zakonsko določenem trimesečnem roku za
vpis (prehodnem obdobju), torej od 1.12. 2017 do 28. 2. 2018.

Do 28.2.208 morajo vsi, ki se ukvarjajo s turističnimi prenočitvami (to velja za vse od hotelov, do oddaje sob), objekte vpisati v nov register nastanitvenih obratov (RNO) pri AJPES. V register boste nastanitvene obrate vpisali praviloma prek spletne aplikacije na portalu AJPES ali
osebno na katerikoli izpostavi AJPES.

Vpis v register nastanitvenih obratov je pogoj za uporabo spletne aplikacije e–Turizem, ki je vzpostavljena preko AJPES. Poročanje preko nove aplikacije e-turizem se v prehodnem obdobju začne s prvim dnem naslednjega meseca. V kolikor boste v RNO vpisali januarja, lahko poenostavljeno poročate od 1. februarja, če pa vpišete v RNO februarja – boste poenostavljeno poročali od 1. marca.

Od 1. 3. 2018 dalje poročanje v starem sistemu ne bo več mogoče, prav tako bo prenehala delovati aplikacija eGost. Izvajalci nastanitvene dejavnosti bodo s poročanjem o gostih in prenočitvah prek spletnega portala AJPES pričeli z dnem vpisa v register nastanitvenih obratov.Več informacij AJPES.

Poročanje podatkov o gostih preko eTurizem je potrebno:
– dnevno poročajo podatke o gostih in prenočitvah – najpozneje v 12 urah po prihodu gosta
– mesečno poročajo statistične podatke
– za pretekli mesec.

Način plačila turistične takse občini ostaja nespremenjeno. Občina bo po novem podatke o prihodih in prenočitvah turistov za vaš nastanitveni obrat
pridobivala neposredno s strani AJPES (aplikacije eTurizem).

Kategorija: Aktualno iz OZS in OOZ Sežana, Novice, Zakonodaja


Jaz tebi!