POVZETEK VSEBINE 1 SEJE UO SEKCIJE ZA PROMET (OOZ Sežana 25.1.2018, ob 11.00)

| 12. 2. 2018

V začetku je bila obravnavana realizacija sklepov 8. Seje UO SP iz lanskega leta.

Pomembnejši sklepi te seje, s katerimi so bili udeleženci seznanjeni so bili:
– Oblikuje se seznam parkirišč v Italiji, kjer bo mogoče pod ugodnimi pogoji parkirati vozila članov OZS, ki so v postopkih italijanskega nadzora,
ter napotki glede ustreznih postopkov pri plačevanju kazni, dajanja kavcij itd., v pomoč prevoznikom.
– Predlaga se sprememba zakona, ki bo prepovedal opravljanje nakladov in razkladov razen dogovorjenih v pogodbi ( ob pogoju, da bodo vozniki za to delo usposobljeni in ustrezno opremljeni ter zavarovani).
– Volilna skupščina sekcije se izvede 6.4.18 ob 10 v sejni dvorani OZS.
– OZS ne pristane ob uvedbi elektronskega cestninjenja na nikakršne dodatne stroške, ki bi nastali pri vračanju denarja iz obstoječega sistema cestninjenja. Prav tako predlagajo, da se omogoči nakazilo na elektronske medije v višini 1000 €.
– Glede omejenih prevozov po lokalnih cestah OZS dogovori sestanka z županoma obeh občin (Sežana, Koper). Na teh sestankih se ob pristnosti ministrstva pristojnega za promet in drugih subjektov v lokalnem okolju (v KP – Luka Koper) predstavi problematika z namenom, najti ustrezne rešitve.
– Pripravijo se informacijo za prevoznike glede Direktive 2014/47, ki bo začela veljati maja 2018 in bo vplivala na delo prevoznikov pošiljateljev
in proizvajalcev blaga, ki morajo vsi skupaj zagotoviti varen transport z vozili in blagom.

Nadalje so bile podane tudi informacije o nadaljevanju aktivnostih, ki se tičejo vprašanj:
· Zavarovanje voznikov, kjer se bo pogovarjala sekcija tudi z Vzajemno zavarovalnico;
· Sejem transporta v Hannovru: povabi se vse člane in tudi njihove družinske člane.
· Omejitve prometa, ki se rešujejo še naprej v sodelovanju z vsemi, ki lahko prispevajo k zmanjšanju ovir.
· Pridobitve podpore (spodbud) za cestne prevoznike, ki se bodo aktivno reševale s pristojnimi ministrstvi in Ekoskladom.
· Izračun lastne cena za prevoze se bo po pripravi osnov s strani Seliča obravnaval na naslednjem sestanku UO.
· Spremembe pogojev za licence (ZPCP), se bodo skupaj obravnavalo s prevozniki GZS.
· Glede predloga o uvedbi luških dovolilnic, se naj pridobi odgovor MzI.

Predvsem pa so prisotni na seji vztrajali, da se čim prej izvedejo aktivnosti zbornic, ki zastopajo prevoznike tako, da se bo zagotovila enakovredna obravnava voznikov ne glede na narodnost s strani slovenske policije, ki naj ravna po vzoru tujih policij.

 

 

 

Kategorija: Aktualno iz OZS in OOZ Sežana, Novice, Promet


Jaz tebi!