Nastajanje odpadkov in poročanje – POUDARKI in NOVOSTI

| 8. 3. 2018

Strokovni seminar: Nastajanje odpadkov in poročanje – POUDARKI in NOVOSTI

Termin in lokacija: 27. Marec 2018 ob 9.00 na OOZ Sežana

Trajanje: 3 šolske ure

Opis dogodka:

NE POZABITE na oddajo poročila o odpadkih najkasneje do 31.3.2018 – če ste izvirni povzročitelji odpadkov: torej je v preteklem koledarskem letu pri opravljanju vaše dejavnosti nastalo 5 kg nevarnih odpadkov ali 10 ton ostalih odpadkov, oziroma če zaposlujete vsaj 10 oseb. Zaradi novosti in številnih vprašanj, ki jih imate pri izpolnjevanju poročila ali jih imate v povezavi z novostmi na tem področju, vas vabimo na seminar, na katerem vam bo mag. Katarina Železnik Logar na praktičnih primerih prikazala izdelavo in urejanje poročila o odpadkih.

Opis programa:

Program seminarja:

  • zahteve, ki jih morajo izpolnjevati povzročitelji po posameznih vrstah odpadkov:

– vodenje evidenc, primeri evidenčnih tabel
– izdelava in priprava potrebne dokumentacije
– odpadki: ločeno zbiranje, začasno shranjevanje, označevanje, ipd.
– poročanje, pooblastila zbiralcem oz. predelovalcem
– ravnanje z nevarnimi odpadki
– zavezanci (kriteriji) za poročanje in priprava Letnega poročila – tako za proizvodne kot za storitvene dejavnosti – primeri
– novosti in poglavitne zahteve glede na spremembo Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo:

  • kdo je embaler?
  • kdo je pridobitelj embaliranega blaga oz. servisne embalaže?
  • kdo je proizvajalec oz. pridobitelj servisne embalaže?
  • kdo so zavezanci za ravnanje z embalažo in odpadno embalažo?
  • kdo se je obvezen registrirati in kdo se je obvezen le vpisati v evidenco?
  • kaj je primarna embalaža, kaj je sekundarna embalaža, kaj so vrečke in kaj ne (odločitveno drevo)
  • vprašanja in odgovori

Predavateljica:
mag. Katarina Železnik Logar je svetovalka na področju varnosti in zdravja pri delu, varstva okolja, izdelave strokovnih ocen o vplivih na zrak, hrup,vode, izdelave strokovnih ocen obremenitve okolja s hrupom, izdelava revizij poročil o vplivih na okolje, izvajanje okoljskega monitoringa vplivov na okolje, meritve meteoroloških pogojev, …, piše pa tudi strokovne članke.

KOTIZACIJA Cena seminarja znaša 80,00 EUR (+ DDV). Za člane Območno obrtno-podjetniških zbornic in njihove zaposlene znaša 40,00 EUR (+ DDV), za člane Območno obrtno-podjetniške zbornice Sežana s poravnano članarino znaša cena 20,00 EUR (+ DDV). Po članski ceni lahko član prijavi 1 osebo. Za nečlane pa znaša cena seminarja 60,00 EUR (+ DDV).

Izobraževanje izvajamo v okviru Programa za pospeševanje malega gospodarstva Občine Sežana, Divača, Hrpelje – Kozina in Komen.

INFORMACIJE IN PRIJAVE: Prosimo vas, da nas o udeležbi na seminarju obvestite do 15.3.2018 ali pa se prijavite preko spletne strani OOZ Sežana. Kontaktna oseba je Klementina Križman, telefon: 05 620 28 50.

 

 

Kategorija: Aktualno iz OZS in OOZ Sežana, Izobraževanje, Novice


Jaz tebi!