“Od kreativne ideje do zagona podjetja”

| 12. 3. 2018

Vabimo vas na brezplačno usposabljanje
»Od kreativne ideje do zagona podjetja«

v ponedeljek 19. in torek 20.02.2018 v prostorih PGZ KOPER
ali
v sredo 21. in četrtek 22.03.2018 v prostorih OOZ Sežana

Program je sestavljen iz dveh podjetniških delavnic v skupnem obsegu 10 ur, kjer bodo udeleženci spoznali osnove start-up podjetništva in vitkega inoviranja v podjetništvu, predvsem preko dela v podjetniških skupinah. Prva delavnica je namenjena spoznavanju in oblikovanju podjetniških skupin, kjer bodo predstavljeni primeri dobre prakse, podjetniške storitve od ideje do podjetja in znanja s področja intelektualne lastnine.
Glavni rezultat prve delavnice je spodbujanje udeležencev k razmišljanju o lastni podjetniški zamisli, ter
oblikovanje podjetniških skupin za kasnejše delo v skupini. Predstavljeno bo tudi poslovno načrtovanje preko modela Canvas s ključnimi elementi potrebnimi za komercializacijo podjetniške ideje s poudarkom na poznavanju trga, analiza kupcev in njihovih potreb.

Druga podjetniška delavnica bo poudarila ključna znanja iz metodologije Canvas pri oblikovanju lastnega podjetniškega modela. Na podlagi identificiranih podjetniških zamisli bodo udeleženci v skupinah izvedli metodologijo Canvas ter pristopili k aktivni izdelavi lastnega poslovnega modela. Na delavnici bodo prisotni mentorji, ki bodo pomagali pri posameznih vidikih poslovnega modela, vrednost za uporabnika, segmentacija trga, komunikacijski kanali, prihodki, osnovniviri, partnerji, otd. Na delavnici bomo podali ključne vsebine s področja inoviranja ter pomena intelektualne lasnine, statusnih oblik podjetij ter virov financiranja. Ob zaključku bodo izvedene tudi krajše predstavitve rezultatov podjetniških skupin udeležencev, kjer bo dana priložnost nastopa pred občinstvom.

Program delavnic:
Prvi dan (skupno trajanje delavnice 5 ur med 13.00 – 18.00) kjer bo udeležence predstavljeno podporno okolje SIO s primeri dobrih praks iz start-up skupnosti na regionalni ravni – vidiki inovativnosti podjetniških idej, opredelitev podjetniškega izziva, spoznavanje osnov poslovnega modeliranja preko modela Canvas ter spoznavanje trga, analiza kupcev in njihovih potreb.
Drugi dan (skupno trajanje delavnice 5 ur med 13.00 – 18.00) bodo udeleženci prejeli znanje o inoviranju – rešitve in zaščita intelektualne lastnine (blagovne znamke in patenti), nasvete izkušenih podjetnikov – gostov na dogodku, pogovor in predstavitev primerov dobrih praks, predstavljene bodo prednosti in lastnosti posameznih statusnih oblik podjetij in nekaj virov financiranja start-up podjetij.
Delavnice bodo organizirane v skupinah, udeženci bodo na prejeli potrebno gradivo in materiale za delo, 
in sicer: plakate Canvas za izdelavo lastnega poslovnega modela, samolepljive listke za razvoj ideje, pisala, beležke, ter druge potrebne materiale.

Prijave sprejemamo najkasnje do 15.03.2018:
– Za delavnico v Kopru Kristina Maršič: kristina.marsic@pgz-slo.si
– Za delavnico v Sežani Petra Weber: 05 620 28 51 ali petra.weber@ozs.si

Projekt SPOT svetovanje Obalno-kraška regija je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javne agencije

Kategorija: Aktualno iz OZS in OOZ Sežana, Izobraževanje, Novice


Jaz tebi!