Do kdaj morajo zasebniki oddati letno poročilo in davčni obračun za leto 2017?

| 12. 3. 2018

Rok za oddajo LETNEGA POROČILA je 31. marec, v letu 2018 je zaradi nedelje in praznika ta rok preložen na 3. april. Letno poročilo predložimo na AJPES (normiranci ga ne oddajajo).

Smiselno je uporabiti aplikacijo za sestavo letnih poročil na spletni strani AJPES, saj so obrazci poenoteni, vgrajene so kontrole in javna objava cenejša. Za uporabo aplikacij moramo biti prijavljeni v portal, za elektronsko oddajo pa moramo imeti tudi ustrezno pooblastilo in digitalno potrdilo.

Potrditev predloženih podatkov je možna:
· a) s kvalificiranim digitalnim potrdilom in elektronskim podpisom
· b) z obvestilom za AJPES, ki ga izpišemo iz spletne aplikacije; zastopnik poslovnega subjekta podpiše obvestilo in ga osebno ali po pošti s povratnico predložimo AJPES.

Oddaja dokumentov pod a) je cenejša. Cenik si lahko ogledate na spletni strani AJPES.

Samostojni podjetniki
Nadomestilo stroškov javne objave letnih poročil plačate po prejemu računa. Stroške javne objave plačamo po prejemu računa.
Rok za oddajo DOHDEJ je enak roku za oddajo letnega poročila, tj. 31. marec, v letu 2018 pa 3. april. Predložiti ga moramoFURS, preko spletnega portala eDavki.
Za namen predložitve moramo imeti digitalno potrdilo. V obrazcu DOHDEJ izjavimo, da smo letna poročila oddali, zato z izdelavo DOHDEJ ne moremo zaključiti brez oddanih letnih poročil. Hkrati velja,
da brez DOHDEJ ne moremo zaključiti letnega poročila, saj moramo ugotoviti davčno terjatev ali obveznost.

Kategorija: Aktualno iz OZS in OOZ Sežana, Novice


Jaz tebi!