Koledar poročanja za mesec april 2018

| 10. 4. 2018

Do 10. 4.

 • Plačilo akontacij davka iz dejavnosti za marec 2018 in trimesečno obdobje januar – marec 2018
 • Plačilo akontacij davka od dohodka pravnih oseb za marec 2018 in trimesečno obdobje januar – marec 2018
 • Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve (dohodek iz drugega pogodbenega
  razmerja, kadar ta dohodek izplača oseba, ki ni plačnik davka za marec 2018); obrazec se oddaja tudi za ODD

Do 16. 4.

 • Obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike, ki opravljajo dejavnost (OPSVZ) za marec 2018, če ni predizpolnjenega obračuna na eDavkih; plačilo do 20. 4. 2018
 • Obračun prispevkov za socialno varnost za lastnike zasebnik podjetij, ki nimajo plače (OPSVL) za marec 2018, če ni predizpolnjenega obračuna na eDavkih; plačilo do 20. 4. 2018
 • Obračun prispevkov za socialno varnost za lastnike kmete, osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic in osebe, prostovoljno vključene v socialno zavarovanje za marec 2018, če ni predizpolnjenega obračuna na eDavkih; plačilo do 20. 4. 2018
 • Obračun in plačilo požarne takse za marec 2018

Do 18. 4.

 • Na dan izplačila dohodkov – obrazec REK-1 in iREK za dohodke iz delovnega razmerja in dohodke, ki se ne vštevajo v davčno osnovo za marec 2018; rok za plačilo prispevkov in davčnega
  odtegljaja je zamaknjen za 5 dni
 • Obračun in plačilo dodatne koncesijske dajatve za marec 2018

Do 19. 4.

 • Obvezni večstranski pobot za zamude pri plačilu, nastale do 31. marca; prvi dan vnosa je 12. 4.

Do 20. 4.

 •  Plačilo pavšalnih prispevkov in prispevkov za socialno varnost po OPSVZ/OPSVL
 • Obrazec BST – Poročilo o storitveni menjavi in delu blagovne menjave, ter o tekočih/kapitalskih transferih z nerezidenti za marec 2018  Obrazec KRD – Poročilo o poslovnih terjatvah/obveznostih in finančnih naložbah/obveznostih do nerezidentov za marec 2018
 • Obrazec EMBALAŽA – OBR – obračun okoljske dajatve zaradi nastajanje odpadne embalaže za obdobje januar-marec 2018
 • Rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za marec 2018
 • Obrazec DDV-O za marec 2018 za tiste zavezance, ki so dolžni predložiti rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za marec 2018 (op. plačilo DDV je 30. 4.)

Do 24. 4.

 •  Skrajni rok za plačilo prispevkov in
 • akontacije dohodnine, obračunane v
  REK-1

Do 30. 4.

 • Obrazec DDV-O – Obračun DDV za marec 2018 in za obdobje januar do marec 2018
 • Obrazec PD–O – Poročilo o dobavah (76 a člen) za marec 2018
 • Obračun davka na finančne storitve za marec 2018
 • Obrazec REK-1 in iREK za dohodke iz delovnega razmerja, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, če so bili dohodki v marcu 2018 izplačani samostojno
 • Obrazec 1-ZAP/M – Mesečno poročilo o izplačanih plačah pri pravnih osebah za marec 2018
 • Obrazec 1A – Izplačilo akontacij plač za mesec marec 2018 – Podatki o izplačanih plačah zaposlenih, za katere veljajo določila KP in o najvišji plači
 • Plačilo okoljske dajatve zaradi nastajanja odpadne embalaže za obdobje januar – marec 2018
 • Doplačilo davka iz dejavnosti za leto 2017 (30 dni od datuma predložitve obračuna)
 • Doplačilo davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2017 (30 dni od datuma predložitve obračuna)

Kategorija: Aktualno iz OZS in OOZ Sežana, Iz dela zbornice, Novice


Jaz tebi!