JAVNI RAZPIS za sofinanciranje ukrepov spodbujanja zaposlovanja v občini DIVAČA za leto 2017

| 10. 4. 2018

Predmet javnega razpisa je dodelitev proračunskih sredstev za sofinanciranje ukrepov spodbujanja zaposlovanja v občini Divača, in sicer:
· sofinanciranje novih zaposlitev za kritje dela stroškov dela (UKREP 2) in
· sofinanciranje samozaposlitev za kritje dela stroškov za realizacijo samozaposlitve (UKREP 3).

Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati upravičenci:
Za UKREP 2 – spodbujanje novih zaposlitev:

  • imajo registriran sedež ali poslovno enoto na območju občin: Divača, Sežana, Hrpelje-Kozina, Komen, Vipava, Ajdovščina, Nova Gorica, Pivka, Postojna, Ilirska Bistrica, Koper vsaj eno leto pred oddajo vloge na javni razpis,
  • najkasneje v roku 30-tih dni od prejema sklepa o odobritvi sredstev zaposlijo brezposelne osebe oz. so to osebo zaposlili v letu razpisa, za polni delovni čas za najmanj eno leto, ki so državljani
    Republike Slovenije, imajo stalno prebivališče na območju občine Divača in so prijavljeni na ZRSZ zaporedoma vsaj 3 mesece pred oddajo vloge.

Za UKREP 3 – spodbujanje samozaposlitev:

  • upravičenec ni imel registrirane dejavnosti vsaj eno leto pred oddajo vloge,
  • sredstva lahko upravičenec pridobi za naslednje oblike samozaposlitve: samozaposlitev kot direktor oz. poslovodna oseba, oz. kot zaposlena oseba če je lastnik ali solastnik ali zaposlen v novoustanovljeni gospodarski družbi (zavarovalna podlaga 040 + 112, oz. 001) ter pridobitev statusa samostojnega podjetnika posameznika –s.p. (zavarovalna podlaga 005),
  • realizira samozaposlitev na območju občine Divača (poslovni prostor in sedež morata biti na območju občine Divača),
  • dejavnost se mora izvajati na območju občine Divača vsaj 1 leto po realizaciji samozaposlitve,
  • najkasneje v roku 30-tih dni od prejema sklepa o odobritvi sredstev realizira samozaposlitev ali pa je v letu razpisa že realiziral samozaposlitev pod pogojem, da je bil pred tem najmanj en mesec prijavljen na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje.

Rok za predložitev vlog za prvo obravnavo
do 24.04.2017 in za drugo obravnavo do 30.10.2017. Več informacij najdete na www.divaca.si

Kategorija: Aktualno iz OZS in OOZ Sežana, Javni razpisi, Novice


Jaz tebi!