JAVNI RAZPIS za sofinanciranje ukrepov spodbujanja zaposlovanja v občini HRPELJE – KOZINA za leto 2018

| 10. 4. 2018

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 16, Datum: 9. 3. 2018, Stran: 635

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev proračunskih sredstev za sofinanciranje ukrepov spodbujanja zaposlovanja v Občini Hrpelje – Kozina, in sicer:
· sofinanciranje prve zaposlitve oziroma pripravništva za kritje dela stroškov dela (Ukrep 1),
· sofinanciranje novih zaposlitev za kritje dela stroškov dela (Ukrep 2) in
· sofinanciranje samozaposlitev za kritje stroškov za realizacijo samozaposlitve (Ukrep 3).

Vrednost razpisa: Skupna višina razpisanih sredstev znaša 20.000,00 EUR, od tega za:
· Ukrep 1: spodbujanje prve zaposlitve oziroma pripravništva v okvirni višini 5.056,74 EUR,
· Ukrep 2: spodbujanje novih zaposlitev v okvirni višini 5.056,74 EUR in
· Ukrep 3: spodbujanje samozaposlitev v okvirni višini 9.886,52 EUR.

Sredstva se lahko prerazporedijo med posameznimi ukrepi glede na število upravičencev in višino zahtevanih sredstev ter razpoložljivih sredstev.

Razpisnik: Občina Hrpelje – Kozina 

Rok: Rok za predložitev vlog je do vključno 31. 5. 2018.

Dodatne informacije: Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo vlagatelji na Občinski upravi – Oddelek za družbene dejavnosti Občine Hrpelje – Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14, Kontaktna oseba:
Vasja Valenčič, Tel: (05) 620-53-69.

Razpisna dokumentacija: Razpisno dokumentacijo se dvigne v sprejemni pisarni, sobi št. 1. Razpis in obrazci so dosegljivi tudi preko internetne strani Občine Hrpelje – Kozina: www.hrpelje-kozina.si (zavihek ‘Javni razpisi, naročila in objave’).

Kategorija: Aktualno iz OZS in OOZ Sežana, Javni razpisi, Novice


Jaz tebi!