Ali so davčne blagajne še obvezne?

| 4. 5. 2018

FURS z 1. 1. 2018 popravlja odgovor na vprašanje Ali so davčne blagajne že obvezne?
Da. Davčno potrjevanje računov je obvezno od 2. 1. 2016. Za zavezance, ki se bodo v prehodnem obdobju 2 let odločili, da bodo izvajali postopek potrjevanja računov z uporabo vezane knjige računov, bo uporaba davčnih blagajn obvezna s 1. januarjem 2018.

FURS dodaja, da postopek izdaje in potrjevanja računov je dovoljeno izvajati na dva načina, in sicer

  • s potrditvijo računa v času njegove izdaje z uporabo elektronske naprave za izdajo računov, pri katerem lahko kupec preveri, ali je na računu izpisana enkratna identifikacijska oznaka računa, ki jo dodeli davčni organ in mora biti načeloma izpisana na vsakem izdanem računu (razen v izjemnih primerih, ki so natančno predpisani z ZDavPR; prekinitev vzpostavljene elektronske povezave in nedelovanje elektronske naprave), ali
  • z naknadno potrditvijo izdanega računa z uporabo vezane knjige računov v določenem roku, pri katerem lahko kupec preveri ali je bil račun prijavljen davčnemu organu po preteku roka za potrditev (Od 1. 1. 2018 dalje je omogočena trajna možnost izbire glede uporabe vezane knjige računov za izdajanje računov). Zavezanec, ki uporablja vezano knjigo računov, mora davčnemu organu prek elektronske povezave poslati podatke o računih, izdanih z uporabo vezane knjige računov, do desetega dne v mesecu, ki sledi mesecu, v katerem je bil račun izdan. Način izvajanja potrjevanja računov mora zavezanec določiti z internim aktom. V primeru, ko se zavezanec odloči za izdajanje računov z uporabo vezane knjige računov, ne sme v istem poslovnem prostoru uporabljati elektronske naprave za izdajo računov. Za obveznost potrjevanja računov z uporabo vezane knjige računov se smiselno uporabljajo drugi do peti odstavek 4. člena, peti odstavek 7. člena, 8. člen ter peti, šesti in sedmi odstavek 10. člena ZDavPR.

Vir: FURS

Kategorija: Aktualno iz OZS in OOZ Sežana, Novice, Zakonodaja


Jaz tebi!