Trajnejša zaposlitev za aktivne starejše do upokojitve

| 16. 5. 2018

Javno povabilo objavljeno dne, 13. 4. 2018.

Na kratko o povabilu:
Delodajalci lahko pridobite subvencijo za zaposlitev brezposelnih, ki so dopolnili 58 let ali več, so prijavljeni v evidenci Zavoda za zaposlovanje in vam jih predlagajo za vključitev.

Subvencija znaša do 11.000 EUR za zaposlitev s polnim delovnim časom. Zavod bo zaposlitve spremljal vsaj 24 mesecev.

Izplačajo jo v dveh delih: po zaposlitvi in po izplačilu plače za 18. mesec zaposlitve.
Delovno razmerje mora biti sklenjeno za nedoločen čas.
Kandidate zaposlite za polni delovni čas (40 ur na teden). Za krajši tedenski delovni čas, vendar ne krajši od 20 ur, lahko zaposlite invalide v skladu z odločbo o invalidnosti.
Pred oddajo ponudbe na javno povabilo morate upoštevati postopek izbora kandidatov za prosto delovno mesto.
Višina subvencije:
· do 11.000 EUR za zaposlitev s polnim delovnim časom (40 ur na teden) oziroma

· sorazmerno manj za zaposlitev invalida, ki v skladu z odločbo o invalidnosti lahko opravlja delo le krajši delovni čas, vendar ne krajši od 20 ur na teden.

Delovno razmerje se sklene za nedoločen čas. Zavod bo zaposlitve spremljal najmanj 24 mesecev. Če se oseba pred iztekom 24 mesecev subvencionirane zaposlitve predčasno ali starostno upokoji, ste upravičeni do sorazmernega dela subvencije.

1. Pred oddajo ponudbe na javno povabilo morate objaviti prosto delovno mesto, kjer navedete, da želite zaposlovati v okviru tega programa.
2. Ponudbo za subvencionirano zaposlitev lahko predložite šele po opravljenem postopku izbora kandidatov za prosto delovno mesto.

Oddaja ponudbe je možna vsak dan, od 23. 4. 2018 od 10. ure do porabe razpoložljivih sredstev, najdlje do 30. 6. 2020 do 14.45, ko se izteče skrajni rok za predložitev ponudb. 

Podrobne informacije in vlogo najdete na povezavi: https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/aktivni-do-upokojitve-3
Vir:Zavod za zaposlovanje RS

Kategorija: Aktualno iz OZS in OOZ Sežana, Javni razpisi, Novice


Jaz tebi!