»PRENOS PODJETJA IN STATUSNO PREOBLIKOVANJE«

| 23. 5. 2018

SPOT svetovanje Obalno-kraške regije organizira delavnico

»PRENOS PODJETJA IN STATUSNO PREOBLIKOVANJE«

V ČETRTEK 31.05.2018

od 09h do 11h v prostorih Primorske gospodarske zbornice v Kopru

in

od 14h do 16h v prostorih Območne obrtno-podjetniške zbornice v Sežani

Delavnica je brezplačna!

Vsebina delavnice:

1. Možni načini prenosa dejavnosti samostojnega podjetnika z uporabo statusnih in davčnih predpisov

2. Postopni prenos premoženja s.p. na pravno osebo in dajatve

3. Davčno nevtralen prenos premoženja samostojnega podjetnika na status s.p.

4. Izvzem premoženja iz dejavnosti s.p. v zasebno gospodinjstvo in pravne podlage – poudarek na nepremičninah

5. Davčno nevtralen prenos dejavnosti s.p. na prevzemno kapitalsko družbo, cenitev stvarnega vložka podjetnikovega kapitala po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1), sestava predloga za vpis stvarnega vložka v sodni register

6. Računovodski vidik prenosa, vsebina Bilance stanja

7. Sestava pogodbe o prenosu premoženja s.p. na pravnega naslednika in pomen pogodbe (služi za prepise vozil, ureditev licenc, ureditev kreditov in finančnih najemov, podlaga za sestavo predloga za vpis lastninske pravice v zemljiško knjigo)

8. Posebnosti glede prerazporeditve delavcev pri pravnem nasledniku

9. Obveznosti do FURS-a po zaključenem prenosu.

Delavnico vodi davčna svetovalka Dunja Verbajs iz podjetja Davčno svetovanje Verbajs d.o.o.

Za udeležence bo pripravljeno tudi gradivo.

 

Prijave sprejemamo na:

spot.obalnokraske@gmail.com za delavnico v Kopru

petra.weber@ozs.si 05 62 02 851 za delavnico v Sežani

Pri prijavi prosimo navedite, ali se prijavljate na delavnico v Sežani ali v Kopru.


 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javne agencije

Kategorija: Aktualno iz OZS, Aktualno iz OZS in OOZ Sežana, Izobraževanje, Novice


Jaz tebi!