Usposabljanje HACCP

| 8. 6. 2018

Usposabljanje HACCP- izobraževanje iz higiene živil, novosti na področju zakonodaje na področju živil in označevanja alergenov v prehrani se je 26. marca 2018 odvijalo v prostorih OOZ Sežana.

 

Skladno z Uredbo 852/2004 ES morajo nosilci živilske dejavnosti zagotoviti, da:
obrtniki in podjetniki poznajo splošne obveznosti ter splošne in posebne higienske zahteve, ki izhajajo iz živilske zakonodaje ter urejajo področje, na katerem živilska dejavnost deluje; obrtniki in podjetniki morajo zagotoviti, da njihove zaposlene osebe, ki delajo z živili, dobijo navodila in so usposobljena v zadevah higiene, skladno z zahtevnostjo njihovega dela. Dodatno so obrtniki in podjetniki na njihovo željo poglobili znanje na področju deklariranje, označevanje in sledljivost izdelkov oziroma živil.

 

Usposabljanje je bilo izvedeno v okviru Programa za pospeševanje malega gospodarstva Občine Sežana, Divača, Hrpelje – Kozina in Komen.

Kategorija: Aktualno iz OZS in OOZ Sežana, Iz dela zbornice, Izobraževanje, Novice, Ugodnosti za člane


Jaz tebi!