Ustanovljena nova sekcija OOZ Sežana – Sekcija za računovodske in knjigovodske storitve

| 14. 6. 2018

Na Ustanovnem zboru sekcije za računovodske in knjigovodske servise OOZ Sežana, ki je bil dne 21. maja 2018, ob 17. uri, v prostorih zbornice je bila ustanovljena Sekcija za računovodske in knjigovodske servise OOZ Sežana.

Sejo je vodila Predsednica iniciativnega odbora za ustanovitev Sekcije RKS, Vesna Matevljič, ki jo je UO Sekcije za računovodske in knjigovodske servise (Vesna Matevljič, Marko Broder, Daniela Roj, Leonida Kocijan Škrbec, Danijela Brcar)
soglasno izvolil za predsednico UO Sekcije za računovodske in knjigovodske servise.
Predsednica se je članom zahvalila za izkazano zaupanje, ob enem pa poudarila,
da sta dejavnosti knjigovodstva in računovodstva že desetletja podcenjeni, zahteve zakonodajalcev in posledično strank pa vse večje, zato se bodo razmere težko izboljšale brez sodelovanja znotraj branže.

Vsi prisotni so si bili enotni, da bo Sekcija računovodskih in knjigovodskih servisov pri OOZ Sežana svojim članom zagotavljala:
– ustrezne strokovne seminarje in predavatelje, namenjene zgolj članom sekcije,
– medsebojno pomoč pri reševanju strokovnih vprašanj

prek dogovorjenih spletnih aplikacij (FB skupine, MSG klepetalnice, »chat«-i ipd.),
– skupen nastop članov sekcije računovodskih in knjigovodskih subjektov na različnih področjih na trgu (npr. zagotavljanje ugodnosti pri svetovalcih,
ponudnikih programske opreme, skupno oglaševanje ipd.),
– primerjavo in potencialno poenotenje cen,
– organizacijo neformalnih srečanj in deljenje dobrih praks.
Na osnovi teh izhodišč bodo člani v kratkem oblikovali Program dela sekcije za leto 2018.
Pripravljenost na sodelovanje v sekciji je že v obdobju priprav na ustanovitev
izrazilo lepo število računovodij in knjigovodij, zato se že veselimo nadaljnjega sodelovanja in uspešnega dela sekcije.

 

Kategorija: Aktualno iz OZS in OOZ Sežana, Iz dela zbornice


Jaz tebi!