Sekcija za promet – Cestni pregledi tehnične brezhibnosti gospodarskih vozil

| 14. 6. 2018

Cestni pregledi tehnične brezhibnosti gospodarskih vozil
– Direktiva 2014/47/EU
Prevozniki pazite, v državah EU vas lahko od 20 maja
2018 kontrolirajo na cestah glede tehnične popolnosti tovornih
in priklopnih vozil ter pritrjenosti tovora
V skladu z Direktivo 2014/47 EU, boste lahko ustavljeni (saj je
zahteva EU, da vsaka država na cestah od 20.5.2018 pregleda
vsaj 5 % skupnega števila vozil, ki so registrirana v državah
članicah).
Kar se tiče tehnične popolnosti vozil morajo ta izpolnjevati
določila Direktive 2014/45/EU. Posebej naj opozorimo, da bi
tovor moral biti pritrjen tako, da vzdrži pospeševanje med
uporabo vozila na cesti, ki temeljijo na naslednjih evropskih
standardih:
EN 12195-1 Izračun sil pričvrstitve
EN 12640 Točke pričvrstitve
EN 12642 Trdnost konstrukcije karoserije
EN 12195-2 Mrežne pričvrstitve iz ročno izdelanih vlaken
EN 12195-3 Pričvrstitvene verige
EN 12195-4 Pričvrstitvene vrvi iz jeklene žice
ISO 1161, ISO 1496 Zabojnik ISO
EN 283 Menjalni kesoni
EN 12641 Ponjave
EUMOS 40511 Palice in oporniki
EUMOS 40509 Transportna embalaža


Osebje, ki preverja, ali je tovor ustrezno pritrjen, mora biti
ustrezno usposobljeno. Vse strani, ki so del logističnega postopka,
tisti, ki pakirajo in nakladajo, prevozna podjetja, prevozniki
in vozniki, morajo zagotoviti, da je tovor pravilno pakiran
in naložen na ustrezno vozilo.
Med cestnim pregledom vozila se lahko pregleda pritrjenost
tovora, da se zagotovi, da je tovor pritrjen tako, da ne ovira
varne vožnje oziroma ogroža življenja, zdravja, premoženja ali
okolja in da transportna embalaža omogoča ustrezne pritrjenosti
tovora, da je ena ali več tovornih enot pravilno nameščenih
in da je vozilo primerno za prevoz naloženega tovora.
Inšpektor pri vsakem začetnem tehničnem cestnem pregledu
vozila preveri zadnje potrdilo o tehničnem pregledu in, kadar
je na voljo, poročilo o tehničnem cestnem pregledu, ki se
hrani v vozilu, ali elektronsko dokazilo opravi vizualno oceno 

tehničnega stanja vozila, lahko opravi vizualno oceno pritrjenosti
tovora vozila. Takšno tehnično preverjanje se lahko opravi
le, da se utemelji odločitev, da je treba na vozilu opraviti
podrobnejši tehnični cestni pregled, ali da se zahteva takojšna
odprava pomanjkljivosti.
Pomanjkljivosti, ki se odkrijejo pri tehničnih cestnih pregledih
vozil, se razvrstijo v eno od naslednjih skupin:
– manjše pomanjkljivosti brez pomembnega učinka na varnost
vozila ali vpliva na okolje in druge manjše neskladnosti;
– večje pomanjkljivosti, ki lahko okrnijo varnost vozila, vplivajo
na okolje ali ogrozijo druge udeležence na cesti, ali druge večje neskladnosti;
– nevarne pomanjkljivosti, ki pomenijo neposredno in takojšnje
tveganje za varnost v cestnem prometu ali vpliv na okolje.
Države članice poskrbijo, da se vse velike ali nevarne pomanjkljivosti,
ki se ugotovijo med začetnim ali podrobnejšim pregledom,
odpravijo, preden se vozilo ponovno uporablja na javnih cestah.
V primeru pomanjkljivosti, ki zahteva hitro ali takojšnjo odpravo
zaradi neposredne ali takojšnje nevarnosti za varnost v
cestnem prometu, zadevna država članica ali pristojni organ
zagotovi, da je uporaba vozila omejena ali prepovedana, dokler
se takšne pomanjkljivosti ne odpravijo. Takšno vozilo se
sme uporabiti samo za vožnjo do ene od najbližjih delavnic, v
kateri je mogoče navedene pomanjkljivosti odpraviti, pod pogojem,
da je bila zadevna nevarna pomanjkljivost popravljena
v tolikšni meri, da je vozilo mogoče pripeljati do te delavnice
in da pri tem ni nikakršnega neposrednega tveganja za varnost
oseb v vozilu ali drugih udeležencev v cestnem prometu.
V primeru pomanjkljivosti, ki ne zahtevajo takojšnje odprave,
lahko zadevna država članica ali pristojni organ določi pogoje
in razumno časovno obdobje uporabe vozila, preden se
pomanjkljivosti odpravijo.
Kadar se na vozilu ugotovijo večje ali nevarne pomanjkljivosti,
lahko kontaktna točka države članice, v kateri je bil opravljen
pregled vozila, zaprosi pristojni organ države članice, v kateri
je bilo vozilo registrirano, prek kontaktne točke slednje
države članice, da sprejme ustrezne nadaljnje ukrepe, kot je
naknadni tehnični pregled vozila,
Kadar so med podrobnejšim pregledom ugotovljene pomanjkljivosti,
države članice lahko zahtevajo plačilo razumne
in sorazmerne pristojbine, ki bi morala biti povezana s stroški
pregleda. Zato nasvet, imejte pravo vozilo za prevoz tovora, ki
naj bo tehnično popolno in zahtevajte, da pošiljatelj in nakladalec
zagotovita ustrezno pakiran tovor, ki ga bo lahko tudi
na osnovi njihovih podatkov ustrezno zavarovati na tovorišču
tovornega vozila!

Kategorija: Aktualno iz OZS in OOZ Sežana, Novice, Promet, Zakonodaja


Jaz tebi!