Projekt Earn – Rezultati

| 2. 7. 2018

OOZ Sežana je v okviru projekta EARN, skupaj s še šestimi partnerji iz Slovenije, Hrvaške in Italije, oblikovala nov model praktičnega usposabljanja in Priročnik za praktično izobraževanje na področju kamnoseštva. 

Posebna pozornost v okviru projekta je bila namenjena krepitvi vpliva delodajalcev na izvajanje praktičnega usposabljanja za poklic kamnoseka, prvemu stiku med delodajalcem in dijakom, načinu praktičnega usposabljanja in oblikovanju novega modela praktičnega usposabljanja. Ugotavljamo namreč, da se odnos med dijakom, delodajalcem in šolo lahko okrepi in izboljša na zelo preprost način, ki ne potrebuje nobenih posebnih organizacijskih sprememb, le nekoliko drugačen način dela in sodelovanja.

Cilj pravočasnega povezovanja med delodajalcem in šolo je zagotoviti, da temeljna znanja poklica, ki jih dijak dobi pri strokovno teoretičnih in praktičnih predmetih povežemo z deli, ki jih bo dijak opravljal pri delodajalcu. S tem povečamo odzivnost dijaka na realno delovno okolje, delodajalcu pa damo možnost, da izrazi prioritete pri osvajanju temeljnih vsebin praktičnega pouka.

Tags:

Kategorija: Aktualno iz OZS in OOZ Sežana, Novice, Projekti


Jaz tebi!