V prostorih Območne obrtno-podjetniške zbornice Sežana so v okviru SPOT svetovanje Obalno-Kraške regije potekale sledeče delavnice in usposabljanja

| 6. 8. 2018

V prostorih Območne obrtno-podjetniške zbornice Sežana

so v okviru SPOT svetovanje Obalno-Kraške regije

potekale sledeče delavnice in usposabljanja

 Delavnica “PRENOS PODJETJA IN STATUSNO PREOBLIKOVANJE” katero je vodila davčna svetovalka Dunja Verbajs iz podjetja Davčno svetovanje Verbajs d.o.o. smo izvedli 31.05.2018

Prisotni so se seznanili z možnostmi prenosa dejavnosti samostojnega podjetnika z uporabo statusnih in davčnih predpisov. Spoznali so, kako opraviti postopni prenos premoženja s.p. na pravno osebo, kako urediti davčno nevtralen prenos premoženja samostojnega podjetnika na status s.p. ter kako izvzeti premoženje iz dejavnosti s.p. v zasebno gospodinjstvo. Prisotni so se seznanili tudi s sestavo predloga za vpis stvarnega vložka v sodni register, z računovodskimi vidiki prenosa, ter sestavo in pomenom pogodbe o prenosu premoženja s.p. na pravnega naslednika. Poudarjene so bile tudi posebnosti glede prerazporeditve delavcev pri pravnem nasledniku in obveznosti do FURS-a po zaključenem prenosu.

 Dvodnevno usposabljanje “PROMOCIJA IN TRŽENJSKI PRISTOPI NA DRUŽBENIH OMREŽJIH

Prvo srečanje je potekalo dne 05.06.2018. Glede na komunikacijske cilje so podjetniki in potencialni podjetniki spoznali, kako generirati ciljni doseg objav, kako privabiti ciljno občinstvo, katere kanale izkoristiti za komuniciranje in kako jih povezati, kako uporabiti viralne aplikacije, oglaševanje na družbenih omrežjih ter kako ob tem spodbujati obisk na spletnih straneh naročnika.

Drugo srečanje je potekalo 07.06.2018 in je glede na iztočnice prvega srečanje pomenilo nadaljevanje dela na področju konkretnega načrtovanjem vsebin, časovnice objav na izbranih družbenih omrežjih in pripomočkov, ki so ključ za učinkovito doseganje ključnih segmentov kupcev. Na praktičnih primerih je vsak od udeležencev skozi aktivno sodelovanje in debato snoval osnutek akcijskega načrta izvajanja komuniciranja na družbenih omrežjih.

Delavnica  “Prenos lastništva v družinskih podjetjih. Kdaj so otroci dovolj zreli, da prevzamejo posel”

Delavnica je bila izpeljana dne, 21.06.2018 z dr. Aleksandrom Zadel, univ. dipl. psihologom, specialistom klinične psihologije iz Inštitut C.A.R. d.o.o.

Udeleženci so spoznali pomen dobrih medsebojnih odnosov za učinkovito sodelovanje znotraj družinskih podjetij. Predstavljeno je bilo, kako se lahko razvije sodelovanje na osnovi zaupanja in vzajemnosti. Udeleženci so se seznanili kako jih v podjetju, ne glede na medgeneracijske razlike, povezujejo podobna pričakovanja, na osnovi katerih se lahko razvije uspešno sodelovanje. Spoznali so osebno odgovornost do dela in podjetja ter razumeli, kako jo razvijamo. Udeleženci so pri delavnici aktivno sodelovali s svojimi vprašanji in mnenji.

Kategorija: Aktualno iz OZS in OOZ Sežana, Novice


Jaz tebi!