Javni razpis za izbiro ponudnikov subvencionirane študentske prehrane za leti 2019 in 2020

| 7. 8. 2018

Na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti RS je objavljen Javni razpis za izbiro ponudnikov subvencionirane študentske prehrane za leti 2019 in 2020.

Okvirna višina sredstev tega javnega razpisa je, skladno z drugim odstavkom 30. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019, 9.520.823,20 EUR in 7.140.617,40 EUR v letu 2020.
Prvo odpiranje vlog bo dne 22. 8. 2018.

Vloge morajo biti oddane na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti do vključno torka, dne 21. 8. 2018. Oddajo se lahko v glavni pisarni Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ali priporočeno po pošti.
Drugo odpiranje vlog bo dne 22. 8. 2019. Vloge morajo biti oddane na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti do vključno srede, dne 21. 8. 2019. Oddajo se lahko v glavni pisarni Ministrstva za  delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ali priporočeno po pošti.

Naslov, kamor je potrebno predložiti vloge: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Kotnikova ulica 28, 1000 Ljubljana.
Več o samem razpisu in razpisni dokumentaciji najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti: http://www.mddsz.gov.si/;

Kategorija: Aktualno iz OZS in OOZ Sežana, Gostinstvo in turizem, Javni razpisi, Novice, Ugodnosti za člane


Jaz tebi!