Razpisanih je 56,6 milijonov evrov za pilotne in demonstracijske projekte

| 22. 8. 2018

Ljubljana, 13. avgusta 2018 – Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je objavilo javni razpis za izbor operacij za pilotne in demonstracijske projekte »DEMO PILOTI II 2018«, ki je namenjen razvoju in predstavitvi prebojnih in inovacijskih projektov na področjih uporabe Strategije pametne specializacije Slovenije (S4). Razpis je vreden 56,6 milijonov evrov, od tega je 41,4 milijonov evrov namenjenih za Kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija in 15,17 milijonov evrov za Kohezijsko regijo Zahodna Slovenija. Rok za prijavo je 23. oktober 2018, projekti pa se bodo lahko izvajali do največ treh let.

 

Pilotni demo projekti bodo namenjeni tudi iskanju odgovorov na izzive oblikovanja novega pravnega okvira in zagotavljanja ustreznega regulatornega okolja za večjo pravno gotovost in boljše poslovno okolje predvsem na področju tistih tehnologij, ki jih zaradi zahtevnosti področij ne moremo umestiti v obstoječi pravni okvir (kot npr. blockchain tehnologije). Ustvarjanje testnega okolja (t.i. sandbox) na horizontalnih in vertikalnih področjih bo tako v obdobju izvajanja operacij omogočila izvedbo korakov za izgradnjo ustreznega in spodbudnega poslovnega okolja za investitorje. 

Projekti bodo lahko pridobili višino subvencije najmanj do 1.000.000 evrov in največ do 5.000.000 evrov, pri čemer bo možna kombinacija pilotne in demonstracijske faze ali pa izvedba samo demonstracijske faze. Poudarjamo, da izvedba samo pilotne faze ne bo mogoča. 

 

Projekti se bodo izvajali v konzorcijih, pri čemer bo konzorcij opredelil vodilnega partnerja. Uvajamo tudi možnost sodelovanja v konzorciju za startup podjetja in socialna podjetja ter pravne osebe javnega prava. Stroški bodo upravičeni na lokaciji izvedbe demonstracijskega projekta.     
 

Vir: MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO

 

Kategorija: Aktualno iz OZS in OOZ Sežana, Javni razpisi, Novice, Ugodnosti za člane


Jaz tebi!