OOZ Sežana

Približuje se rok za vpis na mojstrski izpit!

| 11. 9. 2018

Približuje se rok za vpis na mojstrski izpit!
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije vabi k vpisu na mojstrski izpit. V okviru
20. razpisa v letu 2018 je določen drugi pristopni rok 9. oktober 2018 (rok
za oddajo popolnih vlog je do 28. septembra 2018).
Pridobljen mojstrski naziv pomeni odlično priložnost za večjo zaposljivost v
izbranem poklicu, za podjetje pa konkurenčno prednost v dejavnosti, saj se
z uporabo blagovne znamke »Mojster« poudari odličnost izdelkov ali storitev,
poleg tega prinaša še številne druge prednosti.
Zakaj bi se odločili za pridobitev naziva
mojster?
· ker prinaša srednjo strokovno izobrazbo
· ker daje možnost nadaljevanja šolanja na višjih strokovnih šolah
· ker boste lahko kot mentor v obratovalnici izobraževali dijake
· ker boste izpolnjevali kvalifikacijski pogoj za opravljanje nekaterih obrtnih dejavnosti
· ker boste lahko odgovorni vodja del na objektu (poklici, vezani na Gradbeni zakon)
· ker boste lahko uporabljali blagovno znamko MOJSTER, ki predstavlja znak
kakovosti obrtnih izdelkov in storitev.

Več na spletni strani: http://www.ozs.si/Za%C4%8Dlane/Izobra%C5%BEevalnicenter/
Mojstrskiizpiti/Razpis.aspx
Za vse dodatne informacije pokličite ga. Suzano Kljun, 01 58 305 74.

Kategorija: Aktualno iz OZS, Aktualno iz OZS in OOZ Sežana, Gradbeništvo, Novice


Jaz tebi!