OOZ Sežana

ŠOLA Računovodstva za podjetnike

| 11. 9. 2018

SPOT svetovanje Obalno-kraške regije organizira dvodnevno brezplačno usposabljanje

»ŠOLA RAČUNOVODSTVA ZA PODJETNIKE« 

Program usposabljanja:

1. srečanje

Ponedeljek 17.09.2018 – Sežana / torek 25.09.2018 – Koper 

• predstavitev pomena računovodstva za podjetnike, sledljivost in informacije za odločanje, sledljivost denarnega toka in sledljivost stroškov; • uvod v računovodstvo: statične kategorije –bilanca stanja, dinamične kategorije – izkaz poslovnega izida; • standardi SRS in MRS, kalkulacije, stroški po stroškovnih mestih in stroškovnih nosilcih; • obdavčitev – DDV, DDPO, DDD, prispevki (samozaposleni in zaposleni – različne podlage zavarovanj ), podjemno delo, družinski člani, upokojenci, študentje; • kratka predstavitev davka ob izplačilu dobička, kapitalski dobički iz deležev, prenosi dejavnosti, ipd.; • knjiženje poslovnih dogodkov – osnove za razumevanje knjiženja ter priprava poročil in planov.

2. srečanje

Sreda 19.09.2018 – Sežana / sreda 26.09.2018 – Koper 

• predstavitev financiranj, finančni in operativni leasingi ter z njimi povezani stroški in denarni tok, novosti v 2018/2019 – najemi; • posebnosti intrakomunitarnega poslovanja, zahteve in pogoji za posamezne dejavnosti vezano na kraj obdavčitve z DDV (redni davčni zavezanec, atipični zavezanec); • druge zahteve vezane na intrakomunitarno poslovanje; • napotitve delovne sile (pogoji, zahteve in urejen status – A1, identifikacija za DDV ter ostale zahteve in s tem povezani stroški, dokumentacija, primerljivost plač, itd… ; • računovodstvo – informacija za ugotavljanja dejanskega stanja in bodoče odločitve, planiranje; • gotovinsko poslovanje, zahteve države, potrjevanje računov, normiranci in dejanska obdavčitev.

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javne agencije

Usposabljanje bo vodila Nataša Medica Torkar, diplomiran ekonomist smeri računovodstva. Od leta 2004 ima samostojno dejavnost za računovodske storitve in ostalo davčno ter poslovno svetovanje. Od leta 2008 pa lastno podjetje – računovodski servis, kjer nudijo storitve računovodstva, knjigovodstva, svetovanja in ostale aktivnosti povezane z računovodstvom. Ima opravljeno davčno šolo na Davčno-finančno raziskovalnem inštitutu ter pridobljen naziv svetovalke generalistke in specialistke za kadre, davke in računovodstvo.

Za udeležence bo pripravljeno tudi gradivo.

Prijave sprejemamo na:

spot.obalnokraske@gmail.com za usposabljanje v Kopru 
petra.weber@ozs.si, tel. 05 62 02 851 za usposabljanje v Sežani 

Pri prijavi prosimo navedite, ali se prijavljate na usposabljanje v Sežani ali v Kopru.

Kategorija: SPOT


Jaz tebi!