Pravice potrošnikov pri zamudi pri dobavi blaga

| 25. 9. 2018

Na Tržnem inšpektoratu RS so v zadnjem času prejeli več vprašanj potrošnikov v zvezi z zamudo prodajalcev pri dobavi naročenega blaga.

Na Tržnem inšpektoratu RS so v zadnjem času prejeli več vprašanj potrošnikov v zvezi z zamudo prodajalcev pri dobavi naročenega blaga, npr. hladilnika, kuhinje, in sicer potrošnike predvsem zanima, kakšne so njihove pravice v takšnih primerih.

V skladu s 25a. členom Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot) mora podjetje svojo obveznost iz prodajne pogodbe (dobavo blaga) izpolniti takoj, najpozneje pa v 30 dneh po sklenitvi pogodbe, razen če sta se stranki dogovorili drugače. Če podjetje ne dobavi naročenega blaga niti v primernem dodatnem roku, ki ga postavi potrošnik, ali če podjetje zavrne dostavo blaga ali je glede na okoliščine ob sklenitvi pogodbe dogovorjeni rok bistvena sestavina pogodbe, lahko potrošnik odstopi od pogodbe, podjetje pa mu mora nemudoma vrniti vsa opravljena plačila.

Če torej podjetje ne dostavi blaga v dogovorjenem roku, lahko potrošnik odstopi v skladu z navedenim, podjetje pa mora potrošniku nemudoma oziroma v praksi to pomeni v najkrajšem možnem času po odstopu vrniti vsa opravljena plačila. V nasprotnem primeru lahko potrošnik poda prijavo na Tržni inšpektorat RS.

Glede na navedeno na Tržnem inšpektoratu RS predlagajo potrošnikom, naj podjetju, pri katerem so naročili in plačali blago, pošljejo pisno zahtevo za dobavo izdelka v določenem roku (lahko tudi po elektronski pošti). Če kljub dodatnemu roku ne bodo prejeli naročenega, pa lahko podjetje obvestijo, da odstopajo od pogodbe. V primeru težav z vračilom kupnine se lahko za pomoč obrnejo na Tržni inšpektorat RS, pri čemer naj prijavi hkrati priložijo vso dokumentacijo, s katero v zadevi razpolagajo (npr. potrdilo o naročilu, potrdilo o plačilu, korespondenca s podjetjem).

Vir: Tržni inšpektorat RS

Kategorija: Aktualno iz OZS in OOZ Sežana, Novice


Jaz tebi!