Aktivni do upokojitve

| 23. 10. 2018

S pomočjo tega programa se lahko zaposlite, če ste dopolnili najmanj 58 let in ste prijavljeni med brezposelnimi. Delodajalci
za vašo zaposlitev prejmejo subvencijo do 11.000 EUR. Delovno razmerje mora biti sklenjeno za nedoločen čas oziroma najmanj do izpolnitve pogojev za predčasno ali starostno upokojitev.

Kaj pridobite z vključitvijo v program?
• Redno zaposlitev za nedoločen čas oziroma najmanj do izpolnitve pogojev za predčasno ali starostno upokojitev.
• Višjo socialno varnost z redno mesečno plačo in plačanimi prispevki za obvezna socialna zavarovanja.
• Vključenost v delovno okolje in nova poznanstva vse do upokojitve.

Kdo se lahko vključi?
• Če ste dopolnili 58 let in več in ste na Zavodu za zaposlovanje prijavljeni med brezposelnimi.
• Prednost imajo prejemniki denarnega nadomestila za brezposelnost ali socialnovarstvenih prejemkov.

Kdo se ne morete vključiti:
• tisti, ki ste imeli v zadnjih 12-ih mesecih pri istem delodajalcu že sklenjeno pogodbo o zaposlitvi,
• če bi se zaposlili pri poslovnem subjektu, v katerem ste lastnik ali solastnik ali ustanovitelj in ga hkrati tudi osebno vodite ali imate v njem status prokurista.

Kako poteka program?
• Izvaja se na podlagi javnega povabila, na katerega se prijavijo delodajalci.
• Pred oddajo ponudbe na javno povabilo mora delodajalec pri Zavodu za zaposlovanje objaviti prosto delovno mesto, na katerem želi zaposliti kandidate s pomočjo subvencije.
• Na podlagi napotitve Zavoda se delavec udeleži pogovora pri delodajalcu za objavljeno prosto delovno mesto.
• Postopek za vključitev v program delavec nadaljuje, če ga delodajalec izbere kot ustreznega kandidata za prijavljeno delovno mesto in Zavod o tem tudi obvesti.
• Po zaključenem postopku izbora lahko delodajalec odda ponudbo na javno povabilo Aktivni do upokojitve.
Oddaja je možna le v elektronski obliki, od 23. 4. 2018 od 10. ure do porabe razpoložljivih sredstev, oziroma najkasneje do 30.6.2020, ko se izteče skrajni rok za prijavo na povabilo.
• Pri osebnem svetovalcu na Zavodu za zaposlovanje podpišete zaposlitveni načrt in pogodbo o vključitvi v program. Pri tem je pomembno, da je bil delodajalec izbran na javnem povabilu in da je z Zavodom podpisal pogodbo o dodelitvi subvencije za vašo
zaposlitev.
• Po podpisu pogodbe o vključitvi sklene delavec delovno razmerje z delodajalcem na podlagi podpisane pogodbe o zaposlitvi.
• Delovno razmerje je lahko šele naslednji dan po podpisu pogodbe o vključitvi (nikakor pa ne že isti dan, kot je bila podpisana pogodba o vključitvi).
• Delodajalec mora delavca zaposliti za polni delovni čas (40 ur na teden). Za krajši tedenski delovni čas od polnega, vendar ne krajši od 20 ur, se zaposlite invalidi, ki lahko v skladu z odločbo o invalidnosti delate le krajši delovni čas.
• Zaposlitev mora biti sklenjena za nedoločen čas. Pri tem mora delodajalec zagotoviti plačo in druge prejemke iz delovnega razmerja po veljavni delovnopravni zakonodaji.
V obdobju 2018–2020 je na voljo skoraj 14 milijonov EUR, od katerih:
• 80 % sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, 20 % sredstev pa zagotavlja Republika Slovenija;
• 60 % sredstev namenjenih za osebe s stalnim prebivališčem v kohezijski regiji vzhodna Slovenija, 40 % pa za osebe s stalnim prebivališčem v kohezijski regiji zahodna Slovenija. 

Koliko znaša subvencija?
Subvencija znaša:
• do 11.000 EUR pri zaposlitvi za polni delovni čas (40 ur na teden) oziroma 

• sorazmerno manj pri zaposlitvi s krajšim delovnim časom, če je oseba invalid, ki v skladu z odločbo o invalidnosti lahko opravlja delo le krajši delovni čas, vendar ne manj kot 20 ur na teden.
Subvencija se izplača v dveh delih: 
prvič po zaposlitvi in drugič po izplačilu plače za 18. mesec zaposlitve. 
Več informacij na spletni strani Zavoda za zaposlovanje RS 

https://www.ess.gov.si/iskalci_zaposlitve/programi/zaposlovanje/aktivni ali pri osebnem svetovalcu na Uradu za delo v Sežani.

Vir: Zavod za zaposlovanje

Kategorija: Aktualno iz OZS in OOZ Sežana, Javni razpisi, Novice


Jaz tebi!