Konflikti na delovnem mestu – zagotavljanje dostojnega dela zaposlenih, zlasti varnega in zdravega delovnega okolja, z namenom preprečevanja delovnih sporov

| 24. 10. 2018

Inšpektorat RS za delo (IRSD) je 27.9.2018 izvedel delavnico Konflikti na delovnem mestu – ZAGOTAVLJANJE DOSTOJNEGA DELA ZAPOSLENIH, ZLASTI VARNEGA IN ZDRAVEGA DELOVNEGA OKOLJA, Z NAMENOM PREPREČEVANJA DELOVNIH SPOROV. Cilj delavnice je bil ozavestiti delodajalce o zagotavljanju dostojnih pogojev za varno in zdravo delovno okolje, z namenom preprečevanja delovnih sporov.

Na predavanjih smo se seznanili, da mora delodajalec pisno oceniti tveganja, katerim so delavci izpostavljeni ali bi lahko bili izpostavljeni pri delu. V izjavi o varnosti z oceno tveganja delodajalec določi posebne zdravstvene zahteve, ki jih morajo izpolnjevati delavci za določeno delo, v delovnem procesu, ali za uporabo posameznih sredstev za delo, na podlagi strokovne ocene izvajalca medicine dela. Pri opravljanju svojih nalog izvajalec medicine dela sodeluje z osebnim zdravnikom delavca in z izvedenskimi organi invalidskega in zdravstvenega zavarovanja zaradi izmenjave podatkov o zdravstvenem stanju delavcev ter pomoči pri ugotavljanju upravičenosti do začasne oziroma trajne zadržanosti z dela in ocenjevanja delovne zmožnosti. Mag. Mladen Markota, dr. med., IRSD in Roman Lubec, univ. dipl. inž. str. sta nam izpostavila ključne napake iz prakse ter nas ozavestila o preprečevanju delovnih sporov.

Rezultat iskanja slik za konflikti na delovnem mestu

Kategorija: Aktualno iz OZS in OOZ Sežana, Iz dela zbornice, Izobraževanje, Novice


Jaz tebi!