OOZ Sežana

Brezplačno dvodnevno usposabljanje: »KADROVSKI MANAGEMENT«

| 9. 11. 2018

SPOT svetovanje Obalno-kraške regije organizira dvodnevno brezplačno usposabljanje

»KADROVSKI MANAGEMENT« in sicer

v ponedeljek 19.11.2018  od 08.30 do 13.00. ure in četrtek 22.11.2018 od 14.00 do 18.15 ure

v mali sejni sobi (1. Nadstropje) Občine Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana

ali

v ponedeljek 19.11.2018  od 14.00  do 18.15. ure in četrtek 22.11.2018 od 8.30 do 13.00 ure

v prostorih Primorske gospodarske zbornice, Ferrarska ulica 2 (Ogrlica), Koper

Usposabljanje je primerno za:

  • direktorje manjših podjetij,
  • poslovne sekretarke in
  • vse strokovne delavce, ki se pri svojem delu srečujejo z urejanjem delovnih razmerij.

Z zaposlovanjem in odpuščanjem delavcev kot tudi z internimi akti podjetja se srečujejo tako manjša kot večja podjetja. Ker manjši delodajalci običajno zaradi ekonomskih razlogov

nimajo organizirane lastne kadrovske službe, kljub temu pa morajo biti seznanjeni  in ravnati v skladu z delovno pravno zakonodajo. Da bi olajšali delo delodajalcem in drugim strokovnim delavcem smo organizirali usposabljanje na temo »Kadrovski management«.

Usposabljanje bo vodila direktorica podjetja CePoS d.o.o., Doroteja URBANIJA, pravnica in dipl. manager kadrovskih procesov, svetovalka s 30 letnimi izkušnjami v podjetništvu. Kot predavateljica

je šest let izvajala predavanje za Zavod RS za zaposlovanje v programu dodeljevanja subvencij brezposelnim na temo delovnih razmerjih, obračuna plač in inšpekcijskih nadzorov.  V okviru kadrovskega

menegmenta svetuje podjetjem  pri izdelavi notranjih aktov in pravilnikov, pridobivanju enotnih dovoljenj za zaposlovanje tujcev in urejanju dokumentacije za napotene delavce. Za podjetja  opravlja vsa tekoča kadrovska dela.

Vabilo s programom usposabljanja na povezavi: https://www.ora.si/index.php/2018/11/05/brezplacno-usposabljanje-na-temo-kadrovski-management/

Pohitite s prijavo, saj je število mest omejeno.

Prijave sprejemamo na:

spot.obalnokraske@gmail.com za usposabljanje  v Kopru

dolores.kovsca@ora.si, tel. 051 424 532 za usposabljanje v Sežani

Pri prijavi prosimo navedite, ali se prijavljate na usposabljanje v Sežani ali v Kopru.

Kategorija: Izobraževanje, SPOT


Jaz tebi!