Prijavo tujih računov lahko oddate preko sistema e-Davki

| 26. 11. 2018

Če boste kot podjetnik ali fizična oseba odprli bančni račun v tujini, lahko sedaj Prijavo tujih računov oddate Finančni upravi Republike Slovenije v elektronski obliki preko sistema eDavki.
Finančna uprava Republike Slovenije (FURS) je preko sistema eDavki omogočila elektronsko prijavo bančnega računa v tujini. Na zaprtem portalu eDavki, v katerega lahko vstopate s kvalificiranim digitalnim potrdilom, lahko pravne osebe, fizične osebe ali fizične osebe, ki opravljajo dejavnosti (oziroma njihovi pooblaščenci), oddajo PRIJAVO TUJIH RAČUNOV.

1. KAKO ODDATE PRIJAVO TUJIH RAČUNOV?
Oddajo Prijave tujih računov lahko opravite na zavihku “Ostale vloge DR-Račun”. Zavezancem, ki so oziroma bodo odprli račun v tujini, je s tem omogočena (poleg prijave tujega računa v papirni obliki – na obrazcih DR-02, DR-03 oz. DR-04) tudi prijava (oziroma sprememba podatkov) o računu, odprtem izven Republike Slovenije preko sistema eDavki,” so sporočili s FURS-a.

2. FURS MORA BITI OBVEŠČEN O SPREMEMBI PODATKOV
V skladu z določbami Zakona o finančni upravi mora namreč vsaka oseba, ki je subjekt vpisa v davčni register, v osmih dneh po nastanku spremembe sporočiti finančnemu uradu vse spremembe podatkov, ki jih vsebuje davčni register in jih finančni urad ne pridobi po uradni dolžnosti. Med temi podatki so tudi podatki o računih, odprtih izven Republike Slovenije.

3. KAJ MORATE PRILOŽITI PRIJAVI TUJIH RAČUNOV
K prijavi morajo biti priložene listine, na katerih temeljijo podatki, ki jih zavezanec prijavlja. Te listine so na primer skenirana pogodba o odprtju bančnega računa, bančne kartice in ostalo. V kolikor bodo za vpis v davčni register potrebne dodatne informacije o podatkih, navedenih na obrazcu DR-Račun, bo finančni urad pozval zavezanca, da predloži dodatna dokazila – ne glede na status obrazca DR-Račun – Obdelan (uspešno).
Več info na https://edavki.durs.si/

Kategorija: Aktualno iz OZS in OOZ Sežana, Novice


Jaz tebi!