Kaj nas čaka na področju nepovratnih sredstev v Sloveniji do konca leta 2018

| 26. 11. 2018

Do konca leta nas na področju nepovratnih sredstev čakajo še internacionalizacija, investicije v lesarstvu in kmetijstvu, raziskovalno razvojni projekti z investicijami, mednarodna razvojna sodelovanja in še več.

Vedno pomembnejši so projekti, hkrati pa je pri večini razpisov pomembno tudi obstoječe poslovanje podjetij. Ko razmišljate o nepovratnih sredstvih je tako vedno potrebno najprej preveriti osnovne pogoje ter nato izračunati točke ter s tem oceniti, če je prijava na razpis smiselna.
Prihajajoči razpisi po področjih:

Lesarstvo
Decembra je napovedan razpis za razvojne in investicijske projekte v lesarstvu. Torej za podjetja, ki poslujejo v okviru dejavnosti C16 ali C31 in ki bodo nepovratna sredstva do višine 0,5 mio € namenila za nakup strojev, programske opreme, izplačilo plač novo zaposlenih ali plačilo zunanjih izvajalcev. Subvencija bo od 25 % – 45 %, odvisna od velikosti podjetja, vendar samo za mala in srednje velika podjetja (MSP). Na področju lesarstva bo objavljen razpis tudi za prvo predelavo lesa, in sicer za investicije
v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdnih proizvodov. Subvencija bo predvideno do 40 % in 0,5 mio €.

Prehrana
Januarja 2019 je napovedan razpis za podporo naložb v predelavo, trženje in razvoj kmetijskih proizvodov. Podjetja bodo lahko dobila do 3 mio € oz. do 40 % sofinanciranja za obnovo zgradb in nakup tehnološke opreme. V kolikor je rezultat vašega projekta predelan kmetijski ali živilski produkt, se z investicijo lahko prijavite na prihajajoči razpis.

Razvoj in investicije
V kolikor ste inovativni in raziskovalno-razvojno naravnani pa ne smete spregledati nepovratnih sredstev za izvedbo pilotnih in demonstracijskih projektov.
Trenutno aktualen razpis, ki se zapira 20. 11. 2018, spodbuja poslovna partnerstva z namenom pospeševanja inovacij. Cilj razpisa je sofinancirati razvoj in testiranje novih, inovativnih produktov ali storitev, ter tako posledično podjetjem omogočiti, da skrajšajo čas od ideje do vstopa na trg. Subvencija se v okviru omenjenega razpisa giblje od 1 milijona € do 5 milijonov € na projekt.

Razvoj
Še vedno je odprt razpis za razvoj novih ali bistveno izboljšanih produktov/storitev/procesov, kjer lahko za inovativne projekte, ki imajo širše učinke in tržni potencial pridobite do 45 % sofinanciranja plač zaposlenih oziroma od 0,1 do 0,5 mio €. Projekti morajo biti v povezavi s Strategijo pametne specializacije oz. posameznim prioritetnim programskim področjem. Rok za oddajo je september 2019.

V kolikor imate razvojne projekte, s katerimi dokažete, da ste bistveno boljši od mednarodne konkurence, imate tržni potencial in širše učinke, obstajajo tudi razpisi v Bruslju, kjer je lahko tudi do 100 % sofinanciranje.
E- poslovanje in sejemski nastopi Do novembra je odprt težko pričakovan razpis za vzpostavitev oz. nadgradnjo e-poslovanja, v okviru katerega lahko podjetja za vzpostavitev spletne strani, spletne trgovine, elektronske izmenjave med partnerji, izdelave produktno-prodajnega videa, izvedbo izobraževanj za krepitev kompetenc in za digitalizacijo nastopa na »online« sejmih (showroom) lahko počrpali do 30.000 € nepovratnih sredstev.

Za mesec november pa je napovedana tudi objava razpisa, ki bo omogočal sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini za leto 2019. Upravičeni stroški po razpisu bodo stroški sejma in udeležbe na sejmu, sofinanciranje pa bo dosegalo kot malce več kot 13.000 € na projekt.

Investicije na področju obnovljivih virov in učinkovite rabe energije Konec leta bo objavljen razpis za investicije na področju UVE in OVE, kjer bodo lahko podjetja pridobila do 20 % nepovratnih sredstev in brezobrestne kredite. Višina nepovratnih sredstev naj
bi bila odvisna od velikosti podjetja in od višine energetskih prihrankov, ki jih bodo podjetja dosegla. Če načrtujete investicije v zamenjavo izolacije, razsvetljave, ogrevalne naprave in podobno, se boste lahko prijavili na omenjen razpis.

Za začetek leta 2019 je napovedan tudi razpis za energetske sanacije v turizmu,in sicer za obmejno problemske lokacije.
Sofinanciranje bo do 75 % in do 200.000 € nepovratnih sredstev po shemi de minimis. Glavni namen razpisa je uvedba ukrepov snovne in energetske učinkovitosti oziroma rabe obnovljivih virov energije, zato se bo sofinancirala obnova objektov, stroški informiranja in komuniciranja ter zunanjih izvajalcev.

Do začetka leta 2019 bo na področju nepovratnih sredstev torej še pestro. Glede na to, da je priprava dokumentacije nemalokrat obsežna, proces pa dolgotrajen, se je smotrno na prijavo na razpis pripraviti načrtno in predvsem dovolj zgodaj.

Kategorija: Aktualno iz OZS in OOZ Sežana, Javni razpisi, Ugodnosti za člane


Jaz tebi!