SEKCIJA ZA PROMET OOZ SEŽANA IMA NOVO VODSTVO

| 27. 11. 2018

Na zboru Sekcije za promet OOZ Sežana, dne 17. novembra 2018, ob 17. uri, v prostorih zbornice je bilo izvoljeno novo vodstvo sekcije za mandatno obdobje 2018-2022

Zbor je bil sklican na pobudo dosedanjega predsednika Sekcije za promet Ivana Kamenšek, saj so poleti na OOZ Sežana potekale volitve v organe OOZ Sežana, kar posledično pomeni, da je potrebno opraviti volitve tudi znotraj posamezne sekcije.

V uvodni točki dnevnega reda, ki je bil soglasno sprejet so prisotni odločili, da izmed predlaganih kandidatov volijo sedem članski upravni odbor (UO). Izvoljeni so bili:

  1. Trampuž Marino
  2. Berce Matjaž
  3. Trampuž Andrej
  4. Grmek Dušan
  5. Švara Robert
  6. Gombač Ivan in
  7. Dodič Boris.

Člani UO so imenovali Trampuž Marina za predsednika UO Sekcije za promet ter Matjaža Berce za podpredsednika.

Novi predsednik Upravnega odbora Sekcije promet Marino Trampuž je obenem tudi predsednik Sekcije promet. Matjaž Berce pa podpredsednik Sekcije za promet.

V nadaljevanju so prisotni spregovorili o problematiki v njihovi dejavnosti ter se dogovorili, da se novemu vodstvu sekcije čim prej posreduje predloge oz želje glede bodočih aktivnosti v sekciji. Novo vodstvo bo predloge članov v skladu z izvedljivostjo vključilo v program dela sekcije za leto 2019. Tja sodijo tudi predlogi glede strokovnih izobraževan, obiskov sejmov ipd.

Ob tej priložnosti vodstvo OOZ Sežana novoizvoljenemu vodstvu Sekcije za promet pri OOZ Sežana iskreno čestita in mu želi tvornega sodelovanja ter veliko rešenih izzivov.

OOZ Sežana

 

Kategorija: Aktualno iz OZS in OOZ Sežana, Iz dela zbornice, Novice, Promet


Jaz tebi!