KRASINVEST, inženiring, projektiranje in geodetske storitve, d.o.o.

| 4. 12. 2018

Kako bi predstavili svojo dejavnost?
Zavedamo se, da smo tu predvsem zaradi vas, da vam ponudimo kvalitetne storitve na področju projektiranja nizkih in visokih gradenj, nadzora, geodetskih storitev, ocenjevanja vrednosti nepremičnin, izdelave energetskih izkaznic, inženiringa in prostorskega načrtovanja. V podjetju Krasinvest
d.o.o. Sežana skupaj s poslovnimi partnerji izdelujemo tudi predinvesticijske študije, dokumente identifikacije investicijskega projekta, analize stroškov in koristi, investicijske programe in programe opremljanja zemljišč. Skupaj z investitorji želimo doseči večji standard spoštovanja in upoštevanja stroke pri načrtovanju in posegih v prostor.

Kdaj in kako ste začeli samostojno poslovno pot?
Začetki našega delovanja segajo v leto 1994, ko je bilo podjetje organizirano kot samostojni podjetnik. Povečanje obsega del in števila zaposlenih je narekovalo spremembo organizacije in tako je bilo leta 1996 ustanovljeno podjetje Krasinvest, inženiring, projektiranje in geodetske storitve, d.o.o., Sežana.

Na kaj ste najbolj ponosni v svojem poslu?
Vse aktivnosti človeka in narave se odvijajo v prostoru. Prostorsko načrtovanje je zato odgovorno in temeljno delovno področje, saj v veliki meri vpliva na ljudi oziroma opravljanje njihovih dejavnosti. Ponosni smo, da smo lahko del tega nikoli dokončanega procesa.

Kaj vas pri vašem delu najbolj navdihuje?
Nove zahteve konkurenčno intenzivnega okolja so pokazale, da podjetju na dolgi rok višjo dodano vrednost ustvarjajo predvsem aktivno zavzeti zaposleni, ki delujejo v smeri doseganja skupnih ciljev.

Kako motivirate sebe ali svoje zaposlene?
Uspešnost našega podjetja temelji na ljudeh in njihovem znanju, zato smo ustvarili delovno okolje in pogoje, ki spodbujajo osebnostni razvoj vsakega posameznika.
Redno skrbimo tudi za stalno izobraževanje in dobro počutje v kolektivu.

Kakšen je vaš recept za uspešno podjetje?
Dolgoletno delovanje podjetja nas je privedlo do spoznanja, da je najpomembneje prisluhniti željam in pobudam naročnikov in poiskati pravo pot do najboljših skupnih rešitev.

Kateri je najboljši poslovni nasvet, ki ste ga prejeli v svojem poslu?
Vedno išči nove in boljše poti za ustvarjanje poslovnih priložnosti, pri tem pa vselej ohranjaj kakovost ponujenega dela.

Kje se vidite čez deset let?
Prizadevamo si postati vodilna družba na območju Obalno kraške regije na vseh področjih našega delovanja. Naši projekti so plod marljivega in strokovnega dela ter znanja in razvojnih vizij vseh naših zaposlenih. Takšno je naše poslovanje in takšno bo tudi v bodoče.

Kategorija: Podjetniški portret meseca


Jaz tebi!