40 let OOZ Sežana

| 9. 1. 2019

40 LET OOZ SEŽANA

Zgodba o organizaciji, ki tako učinkovito zastopa in brani interese svojih članov, jih informira, izobražuje, jim svetuje in zanje opravlja še nešteto drugih dejavnosti, se je pred štirimi desetletji začela skromno, a z žarom in vizijo.

ZGODOVINSKI PREGLED ZBORNICE

Pred 40. leti, 11. januarja 1979 se je sestala skupina 57 obrtnikov iz Krasa in Brkinov v želji, da bi našli svoj prostor v družbi, da bi se njihov glas slišal glasneje in dlje. Ustavna skupščina Obrtnega združenja občine Sežana se je istega dne sestala v sejni dvorani SO Sežana, kjer je takratni predsednik iniciatvnega odbora Marjan Sotlar pozdravil vse prisotne delegate in predstavnike občine ter člana IO Zveze obrtnih združenj Branka Popoviča in Antona Žagarja ter predlagal izvolitev organov (delovno predsedstvo, zapisnikarja in overovatelja, verifikacijsko komisijo in kandidacijsko komisijo). Na tem zboru je bil izvoljen šestčlanski iniciativni odbor, ki so ga sestavljali: NIKO BOLČIČ, MIROSLAV ŠKRINJAR, STJEPAN FILIPOVIČ, RADO MAHNIČ in ANTON ŽAGAR. Zbor je izvolil 33-člansko skupščino.

V prvem letu delovanja je število članov naraslo že na 200. Največji izziv, s katerim so se takrat soočili je bil prostor, kjer bi se sestajali in kovali poslovne načrte za prihodnost. Njihova srečanja so potekala na različnih lokacijah, v prostorih Delavske Univerze v Sežani (stara osnovna šola na Bazoviški cesti), v sejni sobi hotela Maestoso v Lipici ter Balinarskem klubu »Skala« na ulici Mirka Pirca 3 v Sežani.

Leta 1988 je Obrtno združenje imelo 369 članov, od tega 233 članov v proizvodni in storitveni obrti, 50 članov v gostinstvu in 86 članov v avtoprevozništvu, vendar še vedno niso rešili prostorskega problema. V ta namen so leta 1989 kupili tri-sobno stanovanje v ulici Ivana Turšiča 2 v Sežani in ga preuredili v pisarne. Ker so bile potrebe mnogo manjše kot pa kapacitete, upoštevajoč, da je takratno združenje štelo 340 članov in imelo enega zaposlenega, ki je večino delovnega časa preživel na terenu, je takratno vodstvo sklenilo, da prostore odda v najem.

V začetku leta 1992 sta bili na zbornici že dve delavki, število članov pa je naraščalo, zato je bila najemna pogodba prekinjena. Tako je sedež zbornice postal na ulici Ivana Turšiča 2. Leta 1993 se Obrtno združenje preimenuje v Obrtno zbornico.

Pomembna prelomnica za OOZ Sežana je bila leta 2000, ko je skupščina na 3. seji, dne 29.2.2000 sprejela SKLEP o izgradnji novega obrtnega doma. Občina Sežana je 19. maja 2000 objavila JAVNI RAZPIS za prodajo stavbnega zemljišča na območju ureditvenega načrta UR 20, UC 6 Sežana-zahod, za izgradnjo proizvodno, obrtno-trgovske dejavnosti.

OOZ Sežana je tako leta 2001 kupila 250 m² zemljišča in 11. januarja 2002 postavila temeljni kamen. 

Pridobili so enotno gradbeno dovoljenje in pripravili skupen projekt. Stavbo je do podaljšane tretje faze gradilo podjetje Godina, d.o.o.. 27. avgusta 2004 so 25. obletnico delovanja proslavili skupaj z odprtjem obrtnega doma.

Obrtniki so zelo ponosni na dom, saj so ga zgradili sami, brez pomoči države ali občine.

ZGODOVINSKI PREGLED VODSTVA

Za prvega predsednika Obrtnega združenja Sežana je bil izvoljen Miroslav Škrinjar. SLIKA MIROSLAV ŠKRINJAR – DELAVSKA

Predsedoval je od leta 1979 do leta 1987. Istega leta predsednikovanje prevzame Jože Gustinčič, ki je funkcijo opravljal le nekaj mesecev, do 6. aprila 1988. Nekaj časa do izvolitve novega predsednika, je glavna dela opravljal tajnik združenja. Tretji predsednik združenja, Miroslav Klun je organizacijo vodil od leta 1990 do leta 2002. Njegovo vlogo je prevzel Milan Škapin, vse do leta 2014, ko je predsednikovo funkcijo prevzel Jernej Bortolato, ki jo opravlja še danes.

DELOVANJE ZBORNICE

Cilj združevanja takratnih obrtnikov je bil lažje uveljavljanje interesov obrti v družbi in ustvariti boljše pogoje za delovanje obrtnikov in podjetnikov. In še danes je to najpomembnejša naloga te organizacije. V vseh teh letih razvoja in sprememb, ki so se dogajala na političnem in gospodarskem področju, je zbornica prerasla v močno stanovsko in strokovno organizacijo, ki služi kot dober servis svojim članom – obrtnikom in podjetnikom. Zbornica je postala tudi enakovreden partner državi, saj skrbno bdi nad nastajanjem nove zakonodaje. V obrtno-podjetniškem zborničnem sistemu je pomemben vsak člen in Območna obrtno-podjetniška zbornica Sežana je močan člen tega sistema. S svojim uspešnim delovanjem je naša zbornica prispevala pomemben del k razvoju zbornične organiziranosti, kakor tudi pri razvoju obrti in podjetništva na celotnem Krasu in Brkinih. Vsaki začetki so težki in tudi sežanskim obrtnikom ni bilo lahko pri nastajanju in oblikovanju stanovske organizacije. Srečevali so se s prostorskimi in kadrovskimi težavami, vendar prizadevanja posameznikov so bila dovolj močna in vztrajna, da danes lahko zbornica uspešno deluje. Do leta 2013 (28.10.2013), ko je bilo članstvo še obvezno, je OOZ Sežana združevala prek 850 članov.

V okviru Območne obrtno-podjetniške zbornice Sežana deluje 7 sekcij, katerih namen je reševanje problematike posamezne dejavnosti, predvsem pa skrb za strokovno izobraževanje svojih članov. Posamezno sekcijo vodi predsednik sekcije; vsaka sekcija ima tudi izvršilni odbor, ki se sestaja po potrebi. OOZ Sežana združuje obrtnike in podjetnike občine Sežana, občine Komen, občine Divača in občine Hrpelje-Kozina. Velika zahvala gre ravno njim, ki so poleg trdega dela v svojih obratovalnicah našli dovolj časa in energije za delo v takratnem obrtnem združenju in sedaj obrtni zbornici.

 

Letos torej sežanska zbornica praznuje svoj 40. jubilej. Praznujejo vsi njeni člani, ki so temelj te ustanove. V ta namen bomo letos organizirali svečano podelitev, ki bo potekala predvidoma novembra 2019 v Sežani.

Praznovanje jubileja je priložnost, da se sprehodimo skozi čas, da izrečemo zahvalo posameznikom za prizadevanja in trud pri razvoju organizacije in obrtništva na sploh. Seveda nam ne sme biti vseeno za prihodnost, zato je to tudi priložnost za promocijo obrtništva in podjetništva ter njene organizacije, da nadaljuje z razvojem in poskrbi za prihodnje generacije obrtnikov in podjetnikov. Ob enem pa vse člane OOZ Sežana vabimo, da se udeležijo seminarjev, izobraževanj ali preprosto za svoje podjetje izkoristite ugodnosti, ki vam jih ponuja kartica Mozaik podjetnih.

Nagovor predsednika OOZ Sežana Jerneja Bortolata

Spoštovani obrtnice in obrtniki, spoštovani podjetnice in podjetniki, članice in člani Območne obrtno-podjetniške zbornice Sežana! Ob pomembnem jubileju, 40. obletnici uspešnega delovanja, iskreno čestitam vsem, ki skupaj klubujemo vsakodnevnim izzivom, ki nam jih prinašajo naše dejavnosti. Verjamem, da nam vedno ni lahko in prav zato, Vas želim spomniti na ustanovo, katere člani ste. Tukaj smo zaradi Vas in z veseljem smo Vam pripravljeni pomagati in svetovati. Le skupaj bomo lahko uspešno nadaljevali z izpolnjevanjem naše vizije in poslanstva ter zagotavljali ustrezne storitve za razvoj, napredek in uspešno poslovanje vseh nas obrtnikov in podjetnikov. Hvala za zaupanje in podporo.

Jernej Bortolato, predsednik OOZ Sežana

 

Kategorija: Aktualno iz OZS in OOZ Sežana, Novice, Podjetniški portret meseca


Jaz tebi!