JAVNO POVABILO ZAVODA ZA ZAPOSLOVANJE – ZAPOSLI.ME 2017-2019

| 10. 1. 2019

Javno povabilo vam omogoča subvencijo za zaposlitev brezposelnih, ki so dopolnili 30 let ali več, ustrezajo ciljnim skupinam programa in smo jih napotili k vam. Subvencija znaša od 5.000 do 7.000 EUR. Zaposlitev mora trajati vsaj 12 mesecev neprekinjeno.

Kaj vam omogoča povabilo?

Pridobitev subvencije za zaposlitev brezposelnih iz ciljne skupine:

 • od 5.000 EUR do 7.000 EUR za zaposlitev s polnim delovnim časom (40 ur na teden) oziroma
 • sorazmerno manj za zaposlitev s krajšim delovnim časom (v skladu z odločbo o invalidnosti ali po dogovoru z osebo, ki je najmanj 12 mesecev prijavljena v evidenci brezposelnih in se želi zaposliti za krajši delovni čas).

Kdo se lahko prijavi na javno povabilo?

Ponudbo na javno povabilo lahko predložite delodajalci, ki ste pravne ali fizične osebe, vsaj 12 mesecev vpisane v Poslovni register Slovenije, imate vsaj enega zaposlenega ali ste samozaposleni ter izpolnjujete še vse druge pogoje iz 6. poglavja javnega povabila. Predložite lahko eno ali več ponudb, vendar za omejeno skupno število kandidatov iz ciljne skupine brezposelnih, kot je določeno v javnem povabilu.

Za koga lahko pridobite subvencijo?

V zaposlitev s pomočjo subvencije se lahko vključijo brezposelni, ki izpolnjujejo vsaj enega od naslednjih kriterijev:

 • so dopolnili 30 let ali več in so najmanj 12 mesecev prijavljeni v evidenci brezposelnih,
 • so starejši od 50 let,
 • so dopolnili 30 let ali več in imajo končano največ osnovno šolo (ISCED 2),
 • so dopolnili 30 let ali več in bodo po vključitvi v programe socialne aktivacije znova postali dejavni na trgu dela.

Pri vključevanju, ob upoštevanju poklica, izobrazbe, delovnih izkušenj in veščin kandidatov, dajemo prednost:

 • osebam, ki v zadnjih dveh letih še niso bile vključene v noben program aktivne politike zaposlovanja,
 • osebam, ki so dlje časa prijavljene v evidenci brezposelnih in
 • osebam s socialnimi in zdravstvenimi ovirami.

POMEMBNO:

V program se ne morejo vključiti brezposelni, ki:

 • so bili v zadnjih 12 mesecih pri vas zaposleni oziroma
 • so se v zadnjih 12 mesecih pri vas usposabljali na delovnem mestu v okviru programov aktivne politike zaposlovanja, objavljenih v letu 2016 (razen v okviru programa Delovni preizkus).

Višina subvencije za zaposlitev:

Odvisna je od števila kriterijev, ki so določeni v ciljni skupini brezposelnih in jih izpolnjuje kandidat za zaposlitev:

 • 000 EUR, če ustreza 1 kriteriju iz ciljne skupine;
 • 000 EUR, če ustreza 2 kriterijema;
 • 000 EUR, če ustreza 3 ali več kriterijem.

Javno povabilo je odprto do porabe razpoložljivih sredstev, najdlje do 31. 7. 2019 do 14.45, ko se izteče skrajni rok za predložitev ponudb.

Več informacij na spletni strani Zavoda za zapsolovanje RS: https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/ugodnosti_pri_zaposlovanju/zaposli-me

 

 

Kategorija: Javni razpisi, Novice


Jaz tebi!