Delovni preizkus 2018/2019

| 15. 1. 2019
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje je objavil javno povabilo Delovni preizkus 2018/2019.
Delovni preizkus ZRSZ

Delovni preizkus 2018/2019. (Vir slike: Pixabay)

Razpisna organizacija ZRSZ
Trajanje 08.08.2018 – 23.10.2019

Na voljo je 1,8 milijona EUR iz slovenskega proračuna. Sredstva zadoščajo za vključitev predvidoma 2.000 brezposelnih v delovni preizkus.

Doslej se je po zaključku delovnega preizkusa pri istem ali drugem delodajalcu zaposlilo približno 70 % udeležencev programa.

Namen

S pomočjo delovnega preizkusa bodo vključeni lahko preizkusili svoja znanja, veščine in spretnosti na konkretnem delovnem mestu pri delodajalcu ter si tako izboljšali zaposlitvene možnosti.

Delodajalci bodo lahko brezposelne spoznali in preizkusili v svojem delovnem okolju še pred sklenitvijo delovnega razmerja.

Upravičeni brezposelni

Program je namenjen tistim, ki so prijavljeni med brezposelnimi, ne glede na starost in trajanje brezposelnosti.

Upravičeni delodajalci

Ponudbo na javno povabilo lahko predložijo delodajalci, ki so pravne ali fizične osebe, vpisane v Poslovni register Slovenije, in izpolnjujejo še vse druge pogoje za prijavo.

V okviru javnega povabila lahko delodajalci oddajo več zaporednih ponudb, vendar morajo biti ob oddaji nove ponudbe vsi delovni preizkusi iz predhodne ponudbe zaključeni, prav tako morajo biti izpolnjeni tudi pogoji glede zaposlitev po zaključenih delovnih preizkusih.

Potek delovnega preizkusa

Delovni preizkus poteka brez delovnega razmerja, saj vključene osebe v tem času ostanejo prijavljene v evidenci ZRSZ. Praviloma poteka 8 ur na dan in največ 5 dni na teden (od najmanj 100 ur do 1 meseca; izjema so invalidi, pri katerih lahko traja vključitev več kot en mesec), ne izvaja pa se ob nedeljah in praznikih.

Delovni preizkus mora potekati pod strokovnim vodstvom mentorja, ki ga zagotovi delodajalec. Mentorstvo mora biti opravljeno kakovostno in v potrebnem obsegu, ki ne sme biti manjši od 20 ur.

Pred začetkom delovnega preizkusa morajo kandidati uspešno opraviti predhodni zdravniški pregled, na katerega jih napotijo delodajalci, z ZRSZ pa morajo skleniti pogodbo o vključitvi v program.

Delodajalci morajo udeležence v času delovnega preizkusa obvezno zavarovati za invalidnost in smrt, ki je posledica poškodbe pri delu, ravno tako morajo zagotoviti morebitna druga obvezna zavarovanja v skladu z zakonodajo.

Upravičeni stroški

Delodajalcem za izveden delovni preizkus ZRSZ povrne upravičene stroške v vrednosti 206 EURza udeleženca. Delodajalci iz javnega sektorja so upravičeni le do povračila dejanskega stroška zdravniškega pregleda kandidatov.

Udeleženci delovnega preizkusa prejmejo dodatek za aktivnost in dodatek za prevoz. Dodatka se izplačata na podlagi njihove dejanske udeležbe v programu.

Rok za prijavo

Povabilo je odprto do objave obvestila o razdelitvi razpoložljivih sredstev, najdlje do 23. oktobra 2019, ko se izteče končni rok za predložitev ponudb.

Dodatne informacije

Več informacij za iskalce zaposlitve je na voljo na tej povezavi, za delodajalce pa na tej povezavi.

Kategorija: Javni razpisi, Novice


Jaz tebi!