Sprememba stališča FURS pri davčnem potrjevanju računov

| 28. 1. 2019
Finančna uprava Republike Slovenije je objavila spremembo stališča razlage Zakona o davčnem potrjevanju računov glede pošiljanja negotovinskih računov v davčno potrjevanje. Sprememba stališča je pomembna za podjetnike, ki izdajate tako negotovinske kot tudi gotovinske račune.
davčno potrjevanje računov

Kot določa peti odstavek 5. člena Zakona o davčnem potrjevanju računov – ZDavPR (Uradni list RS, št. 57/15 in 69/17) , si morajo zaporedne številke računov vsako poslovno leto slediti v neprekinjenem zaporedju po vsakem poslovnem prostoru zavezanca ali po elektronski napravi za izdajo računov v poslovnem prostoru zavezanca.

Nadalje 5. člen Zakona o davčnem potrjevanju računov določa, da se gotovinski in negotovinski računi lahko številčijo v istem zaporedju le ob pogoju, da se obe vrsti računov (gotovinski in negotovinski) davčno potrjujejo. V primeru, da želi zavezanec v istem zaporedju kot gotovinske račune številčiti tudi negotovinske račune, mora torej ob izdaji v potrjevanje pošiljati tudi negotovinske račune. Enako se ravna tudi v primeru, ko se v istem zaporedju kot gotovinski računi številčijo računi, za katere po DDV zakonodaji ne obstaja obveznost izdaje. Tudi v tem primeru je treba ob izdaji v potrjevanje pošiljati račune, za katere po DDV zakonodaji ne obstaja obveznost izdaje. Negotovinskih računov v davčno potrjevanje ni potrebno pošiljati le v primeru, ko so izdani v zaporedju, ki je ločeno od zaporedja gotovinskih računov.

Kako je bilo do sedaj?

Finančna uprava do sedaj v postopku potrjevanja računov ni preverjala zaporedja številčenja računov. To je počela le v naknadnih analizah in postopkih nadzora.

Zavezanci, ki so seveda kljub temu morali ohraniti ustrezno zaporedje številčenja računov, so lahko v postopek potrjevanja računov pošiljali le gotovinske račune. Pri postopku potrjevanja računov so zato v primerih, ko so zavezanci uporabljali isto zaporedje številčenja za obe vrsti računov (gotovinskih in negotovinkih) nastajale “luknje” pri številkah računov.

Kako bo po novem?

Finančna uprava Republike Slovenije bo po novem od vas zahtevala, da v davčno potrjevanje pošiljate obe vrsti računov (gotovinske in negotovinske), če za njihovo označevanje uporabljate enako številčno zaporedje. Razlog za to je odkrivanje nepravilnosti in neskladij v dinamiki izdajanja računov in ugotavljanja morebitnih vrzeli v številkah izdanih računov v bazi potrjenih računov na Finančni upravi.

Če negotovinskih računov ne nameravate davčno potrjevati, jih morate izdajati v zaporedju, ki je ločeno od zaporedja, v katerem se številčijo gotovinski računi, ki se pošiljajo v davčno potrjevanje.

Vir: ZDavPR, FURS

Kategorija: Novice, Zakonodaja


Jaz tebi!