Dr. Aleksander Zadel – 17.april: Psihološki vidik dela s strankami: Kako učinkovito komunicirati in se (spo)razumeti.

| 31. 1. 2019

Psihološki vidik dela s strankami:
Kako učinkovito komunicirati in se (spo)razumeti.
Cilj izobraževanja je udeležencem na delavnici ponuditi kakovostne informacije in znanja za dvig spretnosti pri komunikaciji s strankami. Še posebej pomagati poiskati odgovore na vprašanja kot npr. Kako stranki učinkovito razložiti kompleksno vsebino in dodano vrednost računovodske storitve? Kako stranki predstaviti njene odgovornosti v povezavi s storitvijo? Kako komunicirati s stranko, v primeru, da ji ne moremo zagotoviti določene storitve?

Psihološki vidik dela s strankami: Kako učinkovito komunicirati in se (spo)razumeti

PREDAVATELJ:
Dr. Aleksander Zadel je ustanovitelj in direktor Competa ter ustanovitelj eCoaching platforme Potendo, je univerzitetni diplomiran psiholog, doktor znanosti in specialist klinične psihologije. Kot profesor je predaval na Oddelku za biopsihologijo, na Fakulteti za matematiko naravoslovje in informacijske tehnologije, Univerze na Primorskem.


IZZIV
Povečanje kakovosti medosebnih odnosov.
Dvig komunikacijskih spretnosti pri delu.
Učinkovita komunikacija z zahtevnimi strankami.

TEHNIKA IZVEDBE
Delavnica: Kako učinkovito komunicirati in se (spo)razumeti
o Pomen medsebojnega spoštovanja pri delu.
o Pomen kakovostnih odnosov pri delu.
o Spretnost sporazumevanja – komunikacijski proces.
o Zakaj pogosto prihaja do nesporazumov in konfliktov?
o Preseganje razlik med sogovornikoma.
o Napake pri komuniciranju.
o Poslušanje in opazovanje.
o Učinkovita komunikacija z zahtevnimi strankami.
TRAJANJE
6 pedagoških ur.

POSLEDICE
Udeleženci bodo razumeli, kako pomembno je vzdrževanje dobrih medosebnih odnosov pri delu za uspešen potek dela in boljše spoprijemanje z zahtevnimi poslovnimi situacijami. Učili se bodo načinov, kako vzpostavljati kakovostne odnose s sodelavci in strankami. Razumeli bodo pomen spoštovanja in spoštljivega odnosa ter ustreznih načinov komunikacije.

Udeleženci bodo spoznali, kako poteka komunikacija in kje v procesu komunikacije so ključni izzivi. Razumeli bodo, zakaj prihaja do komunikacijskih zapletov in nesporazumov. Spoznali bodo, da je razumevanje sporočila odvisno na eni strani od načina oblikovanja sporočila ter na drugi strani od interpretacije sporočila. V tem okviru se bodo naučili načinov, kako podati in sprejeti sporočilo v komunikaciji s strankami tako, da bo čim manjša verjetnost nesporazumov in konfliktov. Udeleženci bodo razumeli, kakšne so pogoste napake, ki jih počnemo v komunikaciji, zlasti tekom stresnih situacij. Učili se bodo učinkovito upravljati komunikacijske zaplete in nesporazume pri delu.

Vabljeni!!

KOTIZACIJA Cena izobraževanja za nečlane znaša 100,00 EUR (+ DDV). Za člane Območno obrtno-podjetniških zbornic in njihove zaposlene znaša 75,00 EUR (+ DDV), za člane Območno obrtno-podjetniške zbornice Sežana s poravnano članarino znaša cena 55,00 EUR (+ DDV).

Izobraževanje izvajamo v okviru Programa za pospeševanje malega gospodarstva Občine Sežana, Divača, Hrpelje – Kozina in Komen.

INFORMACIJE IN PRIJAVE: Prijave zbiramo do 15.4.2019 na telefonsko številko 05 730 00 60 ali pa preko spletne strani OOZ Sežana. Kontaktna oseba je Klementina Križman, telefon: 05 620 28 50 ali klementina.krizman@ozs.si.

Kategorija: Aktualno iz OZS in OOZ Sežana, Izobraževanje, Novice


Jaz tebi!