OOZ Sežana

Članarina

| 6. 2. 2019

Skupščina Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije je na 2. redni seji, dne 15. januar 2019, sprejela Sklep o možnosti  plačila članarinev enkratnem znesku.

Članu, ki najkasneje do konca februarja tekočega leta plača letno članarino (12 članarin za tekoče koledarsko leto) v enkratnem znesku, se prizna popust v višini enomesečne članarine.

Da se prizna popust mora biti letna člnarina (znesek 11 mesečnih članarin) poravnana najkasneje do 28.2.2019 (uporabi se sklic iz računa za januar 2019). Člani boste o načinu in rokih za plačilo letne članarine obvečeni na januarskem računu, ki ga boste prejeli v začetku meseca februarja.

Vsi, ki boste poravnali letno članarino do predvidenega roka, poknjižite prejeti račun za članarino za januar. Za članarino za obdobje od FEBRUARJA DO DECEMBRA 2019 pa boste prejeli še en dokument (bremepis), ki ga tudi poknjižite.

Članu, ki se mu prizna popust pri plačilu letne članarine v enkratnem znesku, se v tem obračunskem obdobju – letu ne usklajuje število zaposleni in posledično tudi ne mesečna članarina.

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije ima na svoji spletni strani objavljeno višino in način plačila članarine.

 

Kategorija: Aktualno iz OZS in OOZ Sežana, Novice, Ugodnosti za člane


Jaz tebi!