»Posebnosti pri obdavčitvi storitev in prodaji blaga na daljavo z DDV, vključno z novostmi v letu 2019

| 22. 2. 2019

SPOT svetovanje Obalno-kraške regije

organizira brezplačno 5-urno delavnico na temo

»Posebnosti pri obdavčitvi storitev in prodaji blaga na daljavo z DDV, vključno z novostmi v letu 2019«

v torek, 5. marca 2019 s pričetkom ob 9. uri

v prostorih Primorske gospodarske zbornice, Ferrarska ulica 2, 6000 Koper

Delavnica traja od 9. do 13.15 ure. Udeležba je BREZPLAČNA!

Na seminarju vas bomo seznanili, kdaj ste dolžni ob prejemu računa iz tujine narediti samoobdavčitev, kdaj od zaračunanih storitev obračunate DDV, katera je obvezna klavzula, ki jo morate napisati na račun, kdaj se morajo mali davčni zavezanci registrirati kot atipični zavezanci ipd. V praksi se namreč na področju obdavčitve storitev velikokrat pojavljajo nehotene napake. Obravnavali bomo tudi spletno trgovino – prodajo blaga na daljavo. Opozorili vas bomo tudi na spremembe evropske direktive o DDV, izvedbene uredbe sveta EU in Zakona o DDV na področju storitev v letu 2019. Vse skupaj pa bomo popestrili z mnogimi primeri iz prakse.

PROGRAM DELAVNICE:

 1. Obračunavanje DDV od storitev:
 • določitev kraja obdavčitve pri različnih vrstah storitev (konkretni primeri uporabe splošnega pravila in posebnih pravil),
 • kdaj izvedemo samoobdavčitev pri storitvah, ki so nam zaračunane (konkretni primeri),
 • na kaj morajo biti pozorni mali davčni zavezanci – kdaj postanejo atipični zavezanci,
 • novosti pri obdavčitvi storitev v letu 2019 na podlagi sprememb evropske direktive o DDV, izvedbene uredbe sveta EU in Zakona o DDV (kuponi, telekomunikacijske storitve, storitve radijskega in televizijskega oddajanja ter elektronsko opravljene storitve, izjava pri najemu nepremičnine, obresti ipd.),
 • obrnjeno davčno breme,
 • katere so obvezne klavzule na računih in kdaj jih uporabljamo,
 • kaj sodi v davčno osnovo pri storitvah,
 • prenos davčne obveznosti pri storitvah po 76.a členu ZDDV-1 (gradbene storitve – izdajanje računov in samoobdavčitev),
 • kdaj nastane obveznost obračuna DDV pri storitvah (konkretni primeri),
 • kako popravimo napako, če pride do nje (plačilo obresti),
 • kdaj lahko odbijemo DDV pri storitvah (konkretni primeri),
 • posebne ureditve za davčne zavezance, ki opravljajo storitve mednarodnega cestnega prevoza

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javne agencije

potnikov, telekomunikacijske storitve, storitve radijskega in televizijskega oddajanja ter elektronsko opravljene storitve,

 • aktualna pojasnila FURS.
 1. Posebnosti pri spletni trgovini:
 • prodaja blaga na daljavo (meja 35.000 evrov).
 • Praktični primeri izpolnjevanja DDV evidenc:
 • izpolnjevanje knjige izdanih računov in knjige prejetih računov na konkretnih primerih storitev ter
 • izpolnjevanje obrazca DDV-O, poročila o dobavah po 76.a členu in rekapitulacijskega poročila na konkretnih primerih storitev.

KOMU JE SEMINAR NAMENJEN?

Seminar je namenjen vsem, ki knjižite ali izdajate račune za različne vrste storitev ali spletno prodajo, in tistim, ki prejemate račune za storitve in izvajate samoobdavčitev, kot tudi vsem ostalim, ki se ukvarjate s področji, ki so zajeta v programu seminarja. Seminar je primeren za uporabnike v gospodarskih družbah, javnem sektorju ter za samostojne podjetnike in društva.

PREDAVATELJICA

Maja Dolinar Dubokovič je zaposlena v družbi Movens d.o.o. Medvode, kot davčna svetovalka. Diplomirala je na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Svojo poklicno pot je začela na davčni upravi in jo nadaljevala v revizijskih hišah. Celotno poklicno obdobje se poglobljeno ukvarja z davčnimi predpisi in s svetovanjem na področju obdavčitve pravnih in fizičnih oseb, predvsem na področju DDV in dohodnine. Je članica Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije. Piše tudi strokovne članke in predava na izobraževanjih, povezanih z davčno tematiko.

Vljudno vabljeni.

Prosimo, da se na delavnico prijavite najkasneje do ponedeljka, 4. marca 2019, na elektronski naslov:

spot.obalnokraske@gmail.com.

Dodatne informacije lahko dobite po tel.: 05/ 6625834 oz. po e-pošti: spot.obalnokraske@gmail.com

Kategorija: Izobraževanje, SPOT


Jaz tebi!