RAZPISI: Usposabljamo lokalno

| 25. 2. 2019

Usposabljamo lokalno

Rok: 28. junij 2019

Višina razpisanih sredstev: 882.000 EUR

Namen: Javno povabilo Usposabljamo lokalno vključuje usposabljanje na delovnem mestu za deficitarne poklice v lokalnem okolju in povračilo upravičenih stroškov usposabljanja.

Pri deficitarnih poklicih povpraševanje delodajalcev na trgu dela presega ponudbo iskalcev zaposlitve, ki lahko opravljajo takšne poklice. V javnem povabilu so deficitarni poklici opredeljeni lokalno po posameznih območnih službah. Tako bo program Usposabljamo lokalno, ki se izvaja na podlagi istoimenskega javnega povabila, prispeval k zmanjšanju strukturnih neskladij na trgu dela v lokalnem okolju.

Upravičenci:

  • Brezposelni, ki so najmanj 3 mesece prijavljeni med brezposelnimi, pri čemer vaša znanja in delovne izkušnje ne omogočajo neposredne zaposlitve v najbolj iskanih poklicih, kjer primanjkuje ustreznih kandidatov (t. i. deficitarni poklici) ter
  • delodajalci, ki so pravne ali fizične osebe, vpisane v Poslovni register Slovenije, in izpolnjujete še vse druge pogoje za prijavo, opredeljene v javnem povabilu

Več informacij >>

Kategorija: Javni razpisi, Novice


Jaz tebi!