Slovenski podjetniški sklad objavlja štiri nove vavčerje za pomoč pri internacionalizaciji

| 25. 2. 2019

Slovenski podjetniški sklad (SPS) objavlja štiri nove vavčerje za pomoč pri internacionalizaciji.

Podjetja bodo v okviru vavčerjev za internacionalizacijo lahko pridobila:

  • Vavčer za tržne raziskave tujih trgov,
  • Vavčer za udeležbe na mednarodnih forumih,
  • Vavčer za udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujino,
  • Vavčer za skupinske predstavitve slovenskega gospodarstva na sejmih v tujini. 

Slovenski podjetniški sklad objavlja štiri nove vavčerje za pomoč pri internacionalizaciji

Skupno objavljenih je že 6 vavčerskih pozivov. SPS je prva dva vavčerska poziva objavil 25. 1. 2019, in sicer Vavčer za certifikate kakovosti in Vavčer za zaščito intelektualne lastnine, k tem pa danes dodaja še vse štiri vavčerske pozive za internacionalizacijo. V pripravi pa so tudi že naslednji vavčerji z različnimi vsebinami (vavčerji za digitalizacijo, vavčerji za prototipiranje, vavčerji za prenos lastništva, vavčerji za krožno/zeleno gospodarstvo), katere bo SPS objavljal postopoma.

JAVNE POZIVE NAJDETE TUKAJ› https://bit.ly/2T0pEJc.

Vavčerji so enostavne spodbude malih vrednosti, ki jih lahko koristijo MSP-ji. Naj opomnimo, da podjetja lahko preko vavčerjev hitro in enostavno pridobijo nepovratna sredstva v višini 60 % upravičenih stroškov za različne vsebine oz. od min. 1.000 EUR do največ 9.999 EUR za posamezen vavčer. Skupna višina vavčerjev, ki jih lahko podjetje koristi je 30.000 EUR/letno. Vavčerji so za podjetja na voljo skozi vso leto za upravičene stroške nastale od 1. 1. 2019 dalje, rokov za prijave.

V nadaljevanju predstavljamo objavljene štiri nove vavčerje za INTERNACIONALIZACIJO:

Na že objavljene javne pozive vavčerjev lahko podjetje odda vlogo, ki smo se jo potrudili kar najbolj poenostaviti. SPS bo preveril ali MSP izpolnjujejo pogoje javnega poziva, in na podlagi preveritve podjetjem sporočil odločitev o odobritvi ali zavrnitvi vloge.

Na pozive se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja in zadruge, ki:

  • imajo sedež v Republiki Sloveniji,
  • se kot pravne ali fizične osebe ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo
  • so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki ali zadruge
  • imajo na dan oddaje vloge vsaj 1 zaposlenega
  • niso v težavah (imajo poravnane finančne obveznosti, niso v postopkih prisilne poravnave, stečajnih postopkih itd.)

Sklad je prva dva vavčerska poziva objavil konec januarja, in sicer vavčer za certifikate kakovosti in vavčer za zaščito intelektualne lastnine, k tem pa dodaja še vse štiri za internacionalizacijo. V pripravi pa so tudi že naslednji vavčerji z različnimi vsebinami: za digitalizacijo, prototipiranje, prenos lastništva in krožno/zeleno gospodarstvo, ki bodo objavljeni postopoma.

Vavčerji so enostavne spodbude malih vrednosti, ki jih lahko koristijo mala in srednja podjetja. Slednja lahko z njimi hitro in enostavno pridobijo nepovratna sredstva v višini 60 odstotkov upravičenih stroškov za različne vsebine oziroma od najmanj 1000 do največ 9.999 evrov za posamezni vavčer. Skupna višina vavčerjev, ki jih lahko koristi podjetje, je 30.000 evrov na leto. Vavčerji so za podjetja na voljo skozi vso leto za upravičene stroške, nastale od 1. januarja letos naprej, rokov za prijave ni, obravnava vlog oddanih na javne pozive, pa bo hitra, zagotavlja Slovenski podjetniški sklad.

Kategorija: Javni razpisi, Novice


Jaz tebi!