P1 plus 2019 – Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere

| 21. 3. 2019
Razpis omogoča MSP lažji, hitrejši in cenejši dostop do bančnega kredita. Skupno je razpisanih 79,2 mio €, kar bo zadostovalo za podprtje ca. 400 projektov, ki bodo zagotavljali rast in razvoj tovrstnih podjetij.
Garancije za pridobitev kredita (Vir: Pixabay)

Garancije za pridobitev kredita (Vir: Pixabay)

Razpisna organizacija Slovenski podjetniški sklad
Trajanje 15.03.2019 – 15.10.2019
Več informacij

Predmet projekta

Namen projekta je omogočiti mikro, malim in srednje velikim podjetjem lažjo, hitrejšo in cenejšo pot do bančnega kredita. Gre za kredite, ki jih bodo predhodno odobrile banke. Slovenski podjetniški sklad v postopku najema kredita vstopa kot garant, ki podjetjem zagotovi 60 ali 80 % zavarovanje bančnega kredita.

Sočasno z zelo ugodnim zavarovanjem bančnega kredita bodo podjetja deležna tudi nižje obrestne mere. Ta bo znašala 6-mesečni EURIBOR + od 0,65 % do 1,15 %. Dejanska vrednost je prilagojena stopnji razvitosti podjetja in njegovi starosti.

Izdaja garancije omogoča

  • povečanje možnosti pridobitve kredita podjetjem, ki nimajo zadostnih jamstev za zavarovanje kredita ali jih želijo sprostiti za nov investicijski ciklus;
  • zagotovitev garancije za investicijske bančne kredite do maksimalne višine 1.250.000 EUR in mikrogarancije za obratna sredstva do maximalne višine 200.000 EUR;
  • zagotovitev kredita, ki lahko krije do največ 80 % vrednosti upravičenih stroškov projekta;
  • zagotovitev možnosti koriščenja moratorija do 24 mesecev;
  • zagotovitev ročnosti kredita, daljše do 10 let;
  • pri tem se strošek odobritve garancije ne zaračunava.

Kdo se lahko prijavi na razpis?

  • mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji;
  • pravne ali fizične osebe, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirane kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, zadruge, zavodi ter socialna podjetja s statusom gospodarske družbe;
  • v podjetju je zaposlena vsaj ena oseba za polni delovni čas oziroma največ 250 oseb;
  • letni promet ne sme presegati 50 mio evrov, bilančna vsota pa ne 43 mio evrov.

Pridobitev garancije

Garancije se lahko pridobijo za projekte, izvedene v obdobju med 1. 1. 2019 in 31. 12. 2020.

Vloge lahko podjetja oddajo na vsake 14 dni. Povprečen čas od oddaje vloge do odobritve znaša 1 mesec.

Kategorija: Finance, Javni razpisi, Novice


Jaz tebi!