Kaj mora gostinec urediti po odprtju s.p.-ja?

| 9. 4. 2019

KAJ MORA GOSTINEC UREDITI PO ODPRTJU S.P.-ja?

Podjetnik lahko skladno z določbami Zakona o gospodarskih družbah prične opravljati dejavnost z dnem vpisa v Poslovni register Slovenije. Postopek vpisa podjetnika, vpisa sprememb podatkov in vpisa prenehanja opravljanja dejavnosti podjetnika vodi AJPES.

Svoj s.p. lahko podjetnik odpre sam, preko portala e-VEM, za kar potrebuje digitalno potrdilo. Postopek pa je mogoče izvesti tudi osebno, na eni od točk SPOT (e-VEM). Če podjetnik s.p. odpira na kateri izmed za to pooblaščenih točk, mu lahko na licu mesta hkrati uredijo tudi vpis v davčni register in prijavo v obvezna socialna zavarovanja.

Po prejemu sklepa o registraciji s.p. se bo moral podjetnik s sklepom odpraviti na izbrano banko, kjer bo odprl poslovni račun.

Prijava v zavarovanja in davčni register

Podjetnik mora v 8 dneh po vpisu v register urediti prijavo v obvezna socialna zavarovanja. V primeru, da gre za popoldanski s.p., bo potrebna prijava v zavarovanje za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni. Najkasneje v 8 dneh po vpisu v register pa je potrebno oddati tudi obrazec, s katerim se pristojni davčni urad obvesti o izbranem sistemu vodenja poslovnih knjig (vpis v davčni register). Oboje lahko podjetnik uredi tudi hkrati z odprtjem s.p. na portalu e-VEM ali eni od točk SPOT.

Dovoljenja in pogoji za opravljanje dejavnosti

Dejavnost, za katero se zahteva opravljanje pogojev, se sicer lahko registrira, še preden podjetnik dejansko izpolnjuje pogoje za njeno opravljanje. Objekt v katerem se izvaja gostilniška dejavnost, mora imeti (a) uporabno dovoljenje, ki se pridobi z oddajo vloge na pristojni Upravni enoti. Obrat mora imeti (b) vidno označeno podjetje in sedež gostinca ter vrsto in ime obrata. (c) Zunanje površine morajo biti ustrezno urejene in primerno označene. Gostišče mora upoštevati tudi (č) minimalne prostorske pogoje. Obratovanje gostišča se določi samostojno, v skladu s poslovnimi interesi podjetnika.

Varnost živil

Za zagotavljanje varnosti živil je potrebno zagotavljati njihovo sledljivost, vse do proizvajalcev. Pomembno pa je tudi pravilno označevanje živil in njihovo predstavljanje, na način, ki ne zavaja potrošnikov.

Alkohol in tobačni izdelki

Za prodajo tobaka, tobačnih izdelkov in povezanih izdelkov je potrebno prej pridobiti dovoljenje za prodajo tovrstnih izdelkov. Dovoljenje se pridobi za vsak poslovni prostor v katerem se stalno, občasno ali začasno izdajajo računi za dobave tobaka, tobačnih in povezanih izdelkov. Vlogo je mogoče oddati elektronsko preko portala SPOT, vloži pa jo s.p., ki prodaja tovrstne izdelke v poslovnem prostoru. Za pridobitev dovoljenja je potrebno plačati tudi upravno takso, v višini 18,10 evrov. Dovoljenje po pridobitvi velja 5 let od izdaje, z možnostjo podaljšanja.

 

Kategorija: Novice, Zakonodaja


Jaz tebi!