Sofinanciranje naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije 2019-2022

| 9. 4. 2019
Sofinanciranje naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije
2019-2022
V sklopu razpisa se gospodarskim družbam in samostojnim podjetnikom dodeljuje finančne spodbude za sofinanciranje in vgradnjo naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije.
Sofinanciranje naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije (Vir: Pixabay)

Sofinanciranje naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije (Vir: Pixabay)

Razpisna organizacija Ministrstvo za infrastrukturo
Trajanje 29.03.2019 – 25.09.2020
Več informacij

V sklopu javnega razpisa se dodeljuje finančna sredstva za sofinanciranje nakupa in postavitve naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije. To vključuje tudi nakup in vgradnjo tovrstnih naprav za namen samooskrbe z električno energijo ter hranilnikov energije.

Finančne spodbude se dodeljujejo kot državne pomoči in so namenjene nakupu in vgradnji naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije.

Kdaj namen upravičuje sofinanciranje?

  • nakup in vgradnja fotonapetostnih modulov;
  • nakup in vgradnja opreme, ki je neposredno povezana s pridobivanjem električne energije z izrabo sončne energije, hranilnikov energije in priključitev na elektroenergetsko omrežje;
  • izobraževalne vsebine in promocijske aktivnosti.

Upravičeni stroški:

  • nakup in vgradnja naprave za pridobivanje električne energije z izrabo sončne energije,
  • nakup in vgradnja hranilnika energije,
  • pripadajoča električna inštalacija in oprema,
  • priprava in izvedba obrtniških in instalacijskih del,
  • strokovni nadzor v vrednosti 3 % od upravičenih stroškov operacije,
  • stroški informiranja in komuniciranja,
  • stroški storitev zunanjih izvajalcev.

Kdo se lahko prijavi?

Na razpis za dodelitev sredstev se lahko prijavijo gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki po Zakonu o gospodarskih družbah in zadruge po Zakonu o zadrugah.

Višina razpoložljivih sredstev

V sklopu razpisa je na voljo 10.000.000,00 EUR.

Rok za prijavo

Rok za oddajo vlog za prvo odpiranje je 26. 4. 2019; za drugo odpiranje 26. 7. 2019; za tretje odpiranje 28. 2. 2020; za četrto odpiranje pa 25. 9. 2020.

Kategorija: Javni razpisi, Novice


Jaz tebi!