Vavčer za dvig digitalnih kompetenc

| 11. 4. 2019
Predmet vavčerja za dvig digitalnih kompetenc je sofinanciranje upravičenih stroškov usposabljanja za dvig digitalnih kompetenc. Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja.
vavčer za dvig digitalnih kompetenc (Vir: Pixabay)

Vavčer za dvig digitalnih kompetenc (Vir: Pixabay)

Razpisna organizacija Slovenski podjetniški sklad
Trajanje 05.04.2019 – 30.09.2023
Več informacij

Namen razpisa

Namen javnega poziva je spodbuditi mikro, mala in srednje velika podjetja k zagotovitvi ustreznih znanj zaposlenih in vodstvenega kadra za ključna področja digitalizacije. Posledično se bo povečala konkurenčnost podjetij, dodana vrednost in njihovi prihodki od prodaje.

Kdo so upravičenci?

Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji. Gre za pravne ali fizične osebe, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirane kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge.

Prijavitelj mora imeti na dan oddaje vloge v podjetju zaposleno vsaj eno osebo. Kot zaposlena oseba se lahko upošteva tudi nosilec dejavnosti v primeru oblike podjetja samostojni podjetnik. Več o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati upravičenci, si preberite s klikom na povezavo do razpisa.

Pogoji za projekt

  • projekt mora biti skladen z namenom javnega razpisa;
  • v vlogi mora biti navedeno izbrano usposabljanje;
  • v usposabljanje mora biti vključenih vsaj 20 % zaposlenih v podjetje.

Višina sredstev, ki so na razpolago

Za izvedbo navedenega vavčerja je na voljo skupaj 3.000.000 evrov finančnih sredstev. Gre za evropska sredstva, ki se zagotavljajo iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

V posameznem primeru se sofinancira upravičene stroške v višini največ 60 %. Minimalna višina subvencije znaša 1.000 evrov, maksimalna pa 9.999,99 €. Davek na dodano vrednost pri tem ni upravičen strošek.

S.K.

Kategorija: Javni razpisi, Novice, Zakonodaja


Jaz tebi!