Štiri moči uspešnega voditelja

| 4. 6. 2019
Da bi voditelj lahko uspešno opravljal svojo funkcijo, mora najprej razviti osebno moč. Uspešno voditeljstvo sloni na naslednjih temeljih: namen, modrost, sočutje in navzočnost. Kaj so te moči in kako jih razviti?
Sposobnosti, ki bi jih morali razvijati voditelji (Vir: Pixabay)

Sposobnosti, ki bi jih morali razvijati voditelji (Vir: Pixabay)

Pri voditeljstvu gre za to, da zna vodja najti namen v delu in ga predstaviti ljudem. Na svetu je veliko voditeljev, vendar pa je le malo res dobrih. Sodoben svet čedalje bolj potrebuje pozitivne in ustvarjalne voditelje.

Ko posameznik napreduje na višji položaj, s tem pridobi pozicijsko moč, ki iz tega položaja izhaja. Da bi bil kos novi funkciji, mora imeti najprej dobro razvito osebno moč. To je moč, ki izvira iz človeka samega.

Ljudje z osebno močjo:

 • izžarevajo energijo,
 • so polni vrlin,
 • z zgledom pritegnejo druge, da jim sledijo
 • so karizmatični,
 • iz ljudi znajo pritegniti izvabiti njihove najboljše lastnosti.

Ko se združita osebna in pozicijska moč, dobimo karizmatičnega vodjo.

Če pa osebna moč ne dohaja pozicijske, nastane problem. Ko je posamezniku dodeljena višja funkcija, ta ugotovi, da ni kos novim nalogam. Tako nastane prepad med osebno in pozicijsko močjo. Voditelj sicer lahko deluje zgolj na temelju pozicijske moči, vendar pa kmalu uvidi, da mu zaposleni ne sledijo z navdušenostjo in vdanostjo. Posameznik skuša prekriti svoje občutke nemoči. Sprožijo se obrambni mehanizmi. Začnejo se kazati temne plati njegove osebnosti, ki morda pred tem sploh niso bile opazne.

Kakšen je vodja z dobro razvito osebno močjo?

 • Stalno si prizadeva za osebnostno rast. Dela na sebi. Spoznava svoje prednosti in slabosti, pri čemer se trudi za to, da bi svoje dobre lastnosti razvil v kar največji meri, svoje šibke točke pa omilil. Zna upravljati s sabo;
 • Vidi širšo sliko in opazi tudi tisto, kar drugi spregledajo. Ima sposobnost predvidevanja, pri čemer uporablja svojo intuicijo;
 • Ljudi pritegne z vizijo podjetja, ki mora biti lahko razumljiva, da se vsak lahko poistoveti z njo;
 • Je mentor drugim in spodbuja h kritiki svojega lastnega delovanja;
 • Zaposlenim dovoli eksperimentiranje z metodami, idejami in načini delovanja.

Moči voditeljstva

Tako kot obstajajo moči voditeljstva, obstajajo tudi njegove sence. Te nastanejo, ko je ena moč v primerjavi z drugimi preveč izražena. Voditelj, ki je pri svojem delu res uspešen, se trudi, da razvije vse štiri moči voditeljstva.

Moči namen in modrost sta bolj usmerjeni na delo, medtem ko sta sočutje in navzočnost usmerjeni na odnose do zaposlenih.

Namen – usmerjenost k cilju

Značilnosti moči:

 • Vlaganje celotnega sebe v vse, kar je treba narediti za dosego ciljev;
 • Samodisciplina, osredotočenost, služenje podjetju;
 • Predanost, požrtvovalnost, odločnost, trdo delo, disciplina;
 • Zasledovanje višjega cilja;
 • Visoka merila kakovosti – težnja po stalnih izboljšavah;
 • Zmožnost ohranjanja intenzivne zbranosti in osredotočenja;
 • Preučiti položaj in odkriti pot k uspehu;
 • Zmožnost dajanja pobude v težavnih razmerah.

Osebnost z izraženo močjo namena: Steve Jobs – bil je izjemno predan viziji podjetja z razvojem osebnih računalnikov spremeniti svet.

Senca:

Ta moč je lahko nevarna, če zraven ni moralne presoje. V tem primeru se lahko razvije v okrutnost. Senca se izraža na različne načine:

 • deloholizem;
 • odsotnost vrednotenja osebnih odnosov;
 • mišljenje da nihče ne more opraviti dela tako dobro kot vodja sam;
 • ne priznava prispevka zaposlenih k uspehu podjetja;
 • miselnost “cilj opravičuje sredstva” (zloraba pozicijske moči);
 • manipulacija z drugimi in zastraševanje.
Moč namena: usmerjenost k cilju (Vir: Pixabay)

Moč namena: usmerjenost k cilju (Vir: Pixabay)

Modrost – doseganje nadpovprečnih rezultatov

Značilnosti moči:

 • Sposobnost hitro in učinkovito opraviti naloge;
 • Zdrava pamet, vizionarski idealizem in inovativnost;
 • Zmožnost globoke zbranosti;
 • Spretnost, znanje, marljivost, izkustvo;
 • Visoko razvit analitičen um;
 • Delovanje, ki izvira iz prirojene ustvarjalnosti;
 • Premišljena presoja;
 • Reševanje na videz nemogočih težav;
 • Doseganje nadpovprečnih rezultatov.

Osebnost z izraženo močjo modrosti: Leonardo da Vinci – vsestranski genij, ki je pri svojem delovanju dosegal popolnost.

Senca:

Če se strokovno znanje uporabi v korist skupnosti, to lahko prinaša pozitivno spremembo in rast. Če pa se ga uporabi zgolj za doseganje osebnega dobička, je ta moč lahko destruktivna sila, ki uničuje podjetja in ljudi. Senca se lahko izraža kot:

 • Ošabnost;
 • Želja po nadzoru in vladanju;
 • Samopoveličevanje;
 • Odpoved odgovornosti za svoja dejanja;
 • Manipulacija brez moralnih zadržkov;
 • Zanikanje posledic svojih dejanj.
Moč modrosti - doseganje nadpovprečnih rezultatov (Vir: Pixabay)

Moč modrosti – doseganje nadpovprečnih rezultatov (Vir: Pixabay)

Sočutje – sposobnost vživljanja v zaposlene

Značilnosti moči:

 • Takšne voditelje imajo ljudje zelo radi in jim spontano sledijo;
 • Sposobnost vživljanja v druge, sočutje, dostopnost;
 • gorečnost, predanost, iskrenost, inovativnost;
 • Ustvarjalnost, spontanost, pozitivnost;
 • Delujejo na osnovi poštenosti in poguma;
 • Odprtost za spremembe;
 • Spoštovanje vseh ljudi;
 • Humor in smeh: pomembna za motiviranje ljudi v podjetju;
 • Zaposleni, ki jih vodijo taki voditelji, so bolj sproščeni in ustvarjalni;
 • Upoštevanje potreb in želj zaposlenih.

Osebnost z izraženo močjo sočutja: Martin Luther King – prizadeval si je za enake možnosti vseh in deloval na temelju spoštovanja.

Senca:

Če je ta moč preveč izražena, se to lahko kaže kot:

 • pomanjkanje odločnosti, strategije;
 • Lotevanje novih idej, preden so prejšnje realizirane;
 • Pomanjkljiva izvedba sicer dobrih idej;
 • Izguba občutka za omejitve.
Moč sočutja - sposobnost vživljanja v druge (Vir: Pixabay)

Moč sočutja – sposobnost vživljanja v druge (Vir: Pixabay)

Navzočnost – podpora in mentorstvo zaposlenih

Značilnosti moči:

 • Ena najpomembnejših moči voditelja;
 • Popolna kombinacija osebne in pozicijske moči;
 • mentorstvo, priznavanje ljudi, motiviranje;
 • Predstaviti vizijo na način, da se lahko drugi poistovetijo z njo;
 • Nadzor nad porabo energije, časa, denarja in človeških virov;
 • Vzpostavljanje reda od znotraj navzven;
 • Pohvali zaposlene za dobro opravljeno delo;
 • Neguje zmožnosti karierne rasti zaposlenih.

Senca:

Kaže se v obliki zlorabe moči, težnje po nadzoru. Popolna usmerjenost nase kot na junaka:

 • Zloraba zaposlenih;
 • Ne dopušča, da bi bil kdo boljši od njega;
 • Če nekdo od zaposlenih presega njegove sposobnosti, skuša zmanjšati njegovo moč;
 • Asocialno vedenje, sebičnost.
Navzočnost - doseganje motiviranosti zaposlenih za delo (Vir: Pixabay)

Navzočnost – doseganje motiviranosti zaposlenih za delo (Vir: Pixabay)

Vsebina članka je povzeta po knjigi Štiri moči voditeljstva avtorja Davida T. Kyleja, ki ima več kot 30 let izkušenj z vodenjem, učenjem in svetovanjem.

Avtor Petra Kušar — 04.06.2019

Kategorija: Novice


Jaz tebi!